NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1) Jakich środków smarnych Shell dotyczą informacje o neutralności emisyjnej?

Informacje dotyczą następujących syntetycznych środków smarnych z segmentu premium:

  • Shell Helix Ultra 0W w Europie, w regionie Azji-Pacyfiku (w tym Chinach) i na Bliskim Wschodzie; Shell Helix Ultra 5W w Chinach;
  • produktów Pennzoil Platinum 0W, Pennzoil Platinum High Mileage 0W oraz Pennzoil Ultra Platinum 0W w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie;
  • Shell Rimula: seria produktów R5/R6/Ultra/K w Europie, Egipcie, Indiach, Indonezji i Korei;
  • Shell Rotella: T5/T6 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie;
  • przemysłowych środków smarnych dla firm – szeroka gama produktów premium w segmencie B2B, w tym smary i oleje stosowane w sektorze energetyki wiatrowej, asortyment produktów oznakowanych etykietą Ecolabel „Shell Naturelle” oraz wiele innych produktów premium do zastosowań przemysłowych.

2) Shell twierdzi, że skompensuje 700 000 ton emisji CO2e rocznie w całym cyklu życia produktów. Jak obliczono tę wartość?

Shell oblicza emisje CO2e związane z neutralnymi emisyjnie środkami smarnymi na wszystkich etapach cyklu życia produktu. Podejście to obejmuje pozyskiwanie surowców (np. oleju bazowego i dodatków), produkcję, pakowanie, transport, użytkowanie utylizację po zakończeniu eksploatacji. Emisje CO2, CH4, N2O są łącznie określane jako „ekwiwalent CO2” (CO2e). Obliczenia zostały przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi normami, a model bazowy, jak również związane z nim procesy, zostały poddane weryfikacji przez niezależną zewnętrzną instytucję. Kompensata za 700 000 ton jest funkcją obliczonej intensywności emisji CO2 dla każdego produktu oraz ilości środków smarnych, jakie planujemy wytworzyć w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

3) Shell twierdzi, że skompensowanie 700 000 ton emisji CO2e rocznie jest równoznaczne z usunięciem z dróg około 340 000 samochodów. Jak obliczono tę wartość?

Ta analogia służy wyłącznie zilustrowaniu skutków wyboru neutralnych emisyjnie środków smarnych przez naszych klientów. W tym konkretnym przykładzie obliczyliśmy intensywność CO2e średniej wielkości samochodu z silnikiem Diesla i roczny dystans przejechany w UE (11 879 km). Rzeczywiste emisje pochodzące z jazdy są uzależnione od takich parametrów jak typ samochodu, jego wiek, styl jazdy, obciążenie oraz od tego, czy jazda odbywa się w cyklu miejskim czy po autostradzie. W związku z tym liczby te nie powinny być traktowane jako reprezentatywne dla konkretnego przypadku lub działania. Analogie dotyczące jazdy opierają się na bezpośrednich emisjach CO2, CH4 i N2O pojazdów i nie obejmują emisji pochodzących z produkcji i dystrybucji paliwa (emisja w cyklu życia). Współczynniki emisji spalin pochodzą z UK DEFRA (2019), dystans z Google Maps (2020), a odległości pokonywane przez kierowców z USA i UE z US DOT (2018) i EU ODYSSEE-MURE (2017).

4) W jakich krajach Shell wprowadzi środki smarne neutralne emisyjnie?

Shell wprowadzi środki smarne neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla na wszystkie rynki europejskie, w Wielkiej Brytanii, Rosji, USA, Kanadzie, Chinach, Korei Południowej, Indiach, Indonezji i Egipcie. To jednak nie koniec, ponieważ zamiarem koncernu Shell jest dalsze rozwijanie neutralnej emisyjnie oferty na całym świecie.

5) Ile kosztuje kompensacja? Czy Shell przenosi ten koszt na klienta?

W przypadku środków smarnych Shell neutralnych emisyjnie, obliczamy emisję CO2e w całym cyklu życia produktu i kupujemy odpowiednią liczbę kredytów węglowych, aby zrównoważyć te emisje. Znajduje to odzwierciedlenie w cenie tych produktów. Istnieje wiele czynników wpływających na cenę naszych produktów, w tym lokalizacja, wielkość zamówienia i wahania cen surowców. Finalna cena neutralnych emisyjnie środków smarnych Shell dla Klientów zależy również od polityki cenowej na różnych rynkach.

6) Na czym polegają rozwiązania oparte na ochronie przyrody?

„Rozwiązania oparte na ochronie przyrody” – zwane również naturalnymi rozwiązaniami klimatycznymi czy rozwiązaniami ekologicznymi – obejmują wszystkie działania związane z ochroną lub ponowną rekonstrukcją naturalnych ekosystemów, takich jak lasy, tereny zielone czy mokradła, w celu obniżenia stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Może to obejmować unikanie lub minimalizowanie emisji gazów cieplarnianych oraz pomoc w wychwytywaniu dwutlenku węgla w tzw. biotopach. Każde z tych działań skutkuje biologicznym wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla – zazwyczaj w procesie fotosyntezy. Takie działania mogą prowadzić do wprowadzania do obrotu, handlu i sprzedaży kompensujących kredytów węglowych. Pomagają one również, na przykład, zmniejszyć erozję gleby, chronić naturalne siedliska zwierząt i tworzyć produkty takie jak drewno i biopaliwa.

7) Kredyt węglowy – co to jest?

Jeden kredyt węglowy odpowiada ilości gazów cieplarnianych, których emisji udało się uniknąć lub które usunięto z atmosfery, równoważnej jednej tonie CO2.

8) Jak Shell weryfikuje projekty obejmujące rozwiązania oparte na ochronie przyrody, w które angażuje się na całym świecie

Aby zapewnić wysoki poziom jakości i integralności projektów, w które inwestujemy, opracowaliśmy szczególny proces weryfikacji:

  • Wybieramy projekty certyfikowane zgodnie z wiarygodnymi, niezależnymi standardami kredytów węglowych o wysokiej jakości
  • Wybieramy projekty przynoszące szerzej zakrojone korzyści ekologiczne i społeczne
  • Dbamy o to, by podmioty odpowiedzialne za projekty przestrzegały odpowiednich standardów ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ładu społecznego
  • Nasze wewnętrzne procesy przeglądu projektów opartych na przyrodzie i zarządzania nimi podlegają audytowi przez niezależny podmiot