Co roku Shell dostarcza klientom na całym świecie około pięciu miliardów litrów gotowych środków smarnych. Pomagają one utrzymać świat w ruchu, od lotnictwa i energetyki, przez żeglugę, górnictwo, po transport indywidualny i komercyjny, zapewniając stałą i wydajną pracę pojazdów, maszyn i urządzeń.

Za tymi wynikami kryje się ciągła potrzeba równoważenia zwiększonej wydajności operacyjnej z ograniczeniem wpływu na środowisko naturalne. Wraz ze zmieniającym się popytem zmieniają się również oczekiwania. Obecnie zarówno klienci, jak i konsumenci spodziewają się, że marki będą oferować zrównoważone rozwiązania, które ułatwią im dokonywanie odpowiedzialnych wyborów.

Neutralne emisyjnie3 środki smarne Shell

Wiemy, że nasi klienci coraz częściej oczekują zrównoważonych rozwiązań. Aby sprostać temu rosnącemu zapotrzebowaniu, Shell bada szereg inicjatyw, których celem jest unikanie, redukcja i kompensacja emisji, a jednocześnie pomaganie konsumentom i klientom w znajdowaniu rozwiązań korzystnych z punktu widzenia ich celów operacyjnych i zrównoważonego rozwoju.

Ważnym krokiem w tym obszarze jest wprowadzenie na rynek szerokiej gamy środków smarnych neutralnych emisyjnie. Oprócz tego, że produkty te pomagają uniknąć lub zmniejszyć emisję przez wybór bardziej zrównoważonych materiałów opakowaniowych i zwiększoną wydajność operacyjną, są także neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla dzięki globalnemu portfelowi kredytów węglowych Shell opartych na ochronie przyrody.

W ofercie środków smarnych neutralnych emisyjnie znajdują się:

 • oleje silnikowe klasy premium do samochodów osobowych,
 • oleje do samochodów ciężarowych wyposażonych w silniki wysokoprężne,
 • smary i oleje stosowane w przemyśle.

Inicjatywa Shell jest obecnie największym i najbardziej znaczącym programem neutralności węglowej w branży środków smarnych, mającym na celu zrównoważenie emisji CO2e3 ponad 200 milionów litrów wysokiej jakości środków smarnych4.

W Europie obejmie to rekompensatę ponad 60 milionów litrów środków smarnych, co odpowiada usunięciu z dróg 130 000 samochodów i ma zrównoważyć emisje około 280 000 ton CO2e rocznie4.

Stanowi to kluczowy etap w naszym stałym zaangażowaniu w realizację dwóch głównych inicjatyw strategicznych:

1. Zmniejszenie ekwiwalentu CO2 naszych produktów

Osiągamy to poprzez:

 • Unikanie emisji:
  • Oparcie działalności na koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym
   Shell zwiększy udział materiałów z recyklingu w plastikowych butelkach. W Europie pracujemy nad technicznymi szczegółami wykorzystania żywicy z recyklingu w opakowaniach. W porównaniu z 2016 r. zmniejszyliśmy ślad węglowy opakowań o 4%, dążąc do tego, by do 2021 r. we wszystkich naszych butelkach znalazło się co najmniej 40% żywicy wtórnej. Zawartość recyklingowanych żywic rośnie również w niektórych z naszych większych opakowań plastikowych, na przykład wiadrach.
  • Projektowanie opakowań z uwzględnieniem niższych emisji gazów cieplarnianych i zmniej­szanie ilości materiałów opakowaniowych
   Badamy różne koncepcje opakowań, które są bardziej zrównoważone (tzn. wykorzystanie różnych materiałów lub wdrożenie różnych modeli łańcuchów dostaw). Na przykład Shell Ecobox jest alternatywą dla tradycyjnych opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych dla oleju silnikowego przeznaczonego do samochodów dostawczych. Może zmniejszyć zużycie tworzyw sztucznych do celów opakowaniowych o ponad 80% i emisję CO2e o ponad 60%5.
 • Ograniczanie emisji:
  • Poprawa wydajności energetycznej fabryk
   Od 2016 r. zmniejszyliśmy emisyjność prowadzonej przez nas działalności o ponad 30%6.
   We wszystkich naszych zakładach zostały zainstalowane systemy monitorowania energii (EMS) oraz oświetlenie LED, co zapewniło poprawę efektywności energetycznej. W latach 2017–2018 pilotażowy system EMS w zakładzie w Tiencinie pomógł uzyskać redukcję zużycia energii elektrycznej o 8,5%.
  • Zwiększanie udziału energii odnawialnej
   Ponad 50% energii elektrycznej zużywanej w blendowniach Shell pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, w tym z kontraktów na energię elektryczną pozyskaną ze źródeł odnawialnych. Planujemy zwiększyć ten odsetek poprzez rozbudowę instalacji solarnych w pozostałych zakładach Shell. Łącznie panele te wytwarzają ponad 7500 MWh energii elektrycznej rocznie i mogą przyczynić się do uniknięcia około 4500 ton emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na CO2e rocznie.
  • Ograniczanie emisji CO2e w łańcuchu dostaw
   Shell wprowadził do swojej floty ciężarówki zasilane LNG, które emitują o 22% proc. mniej gazów cieplarnianych niż tradycyjne pojazdy z silnikami wysokoprężnymi. Zoptymalizowaliśmy ponadto nasze trasy transportowe i wprowadziliśmy przewozy intermodalne, co pozwoliło na uniknięcie około 4000 ton CO2 rocznie.
 • Kompensacja emisji:
  • Kompensacja emisji CO2e w cyklu życia produktów
   Cykl życia środków smarnych obejmuje: wydobycie surowców, transport, produkcję, dystrybucję, użytkowanie i wycofanie z eksploatacji.
  • Globalne wykorzystanie zróżnicowanych, zweryfikowanych przez zewnętrzne organizacje kredytów węglowych opartych na ochronie przyrody
   Każdy kredyt węglowy oznacza uniknięcie lub usunięcie gazów cieplarnianych odpowiadających jednej tonie CO2e.
  • Ochrona i rewitalizacja naturalnych ekosystemów
   Shell Lubricants uczestniczy w uznawanych na całym świecie projektach , których celem jest kompensacja emisji dwutlenku węgla. Przykładem takich projektów jest Katingan Mentaya w Indonezji czy inicjatywa zalesiania prowincji Qinghai w Chinach. Co roku w sposób naturalny usuwają one CO2 z atmosfery, poprawiając jednocześnie bioróżnorodność, chroniąc zagrożone gatunki i wspierając lokalne społeczności.

2. Wsparcie konsumentów w zaspokojeniu potrzeb w zakresie zrównoważonego rozwoju

Założenie to osiągamy poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów i najnowocześniejszych technologii, które mogą prowadzić do:

 • zmniejszenia tarcia i zużycia,
 • wydłużenia żywotności silników i maszyn,
 • zwiększenia oszczędności paliwa, wydłużenia okresu pomiędzy wymianami oleju i zwiększenia efektywności energetycznej,
 • zmniejszenia ilości potrzebnych do produkcji zasobów, wytwarzanych odpadów i emisji.

Środki smarne o niskiej lepkości mogą zwiększyć oszczędność paliwa nawet o 3%7 i zwiększyć efektywność energetyczną w zastosowaniach przemysłowych nawet o 4%8. Natomiast wiele z naszych przemysłowych olejów i smarów zapewnia znaczące korzyści w zakresie całkowitego kosztu użytkowania (TCO), takie jak mniejsze potrzeby w obszarze konserwacji i mniejsza liczba wymian części. Na przykład Shell Mysella S7 N, nasz olej najnowszej generacji do silników na gaz ziemny, ponad dwukrotnie przewyższa typowe dla przemysłu oleje do silników gazowych.

Zmierzamy w kierunku niskoemisyjnej przyszłości, toteż połączenie tych dwóch celów pomoże zapewnić klientom na całym świecie więcej ekologicznych rozwiązań. Jest to zrównoważony rozwój bez kompromisów, ponieważ środki smarne Shell Lubricants mają na celu umożliwienie klientom utrzymania najlepszych wyników operacyjnych, przyczyniając się jednocześnie do obniżenia emisji, zmniejszenia ilości odpadów i mniejszego zużycia zasobów naturalnych.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE I DODATKOWE

PEŁNA TREŚĆ ZASTRZEŻEŃ PRAWNYCH i DODATKOWYCH

„Neutralność emisyjna” oznacza zawarcie przez Shell transakcji, w ramach której uniknięto emisji dwutlenku węgla odpowiadającej ilości CO₂e związanej z wydobyciem, transportem, produkcją, dystrybucją, użytkowaniem i wycofaniem smarów z eksploatacji poprzez ochronę naturalnych ekosystemów lub usunięto je z atmosfery naturalnymi metodami. CO₂e (ekwiwalent CO₂) odnosi się do CO₂, CH₄, N₂O.
Kline & Co [https://www.shell.com/business-customers/lubricants-for-business/news-and-media-releases/2019/Shell-retains-leadership-of-global-lubricants-market-for-thirteen-consecutive-year.html ].
CO₂e (ekwiwalent CO₂) odnosi się do CO₂, CH₄, N₂O.
Emisja CO₂e w cyklu życia tego produktu została skompensowana zweryfikowanymi kredytami węglowymi opartymi na ochronie przyrody.
Zmniejszenie ilości tworzyw sztucznych w wyściółce opakowania o ponad 80% w porównaniu z 5 pojedynczymi butelkami Shell Helix 4 l.
6 Wewnętrzna analiza Shell.
7 Na podstawie wyników ACEA M111 dotyczących oszczędności paliwa w porównaniu z przemysłowym olejem referencyjnym.
8 Shell Tellus S4 VE może pomóc zaoszczędzić do 4,4% energii na godzinę pracy wtryskarki do tworzyw sztucznych (próby terenowe Shell i podmiotu zewnętrznego).
9 Działania własne, związane z produkcją środków smarnych, na podstawie wew. raportów Shell.

Zainteresuje cię także

Zrównoważony rozwój z Shell Lubricant Solutions

Dowiedz się, jak Shell Lubricant Solutions może pomóc Twojej firmie w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju.

Produkty i usługi wspierające zrównoważony rozwój firm

Przedstawiamy produkty i usługi oferowane przez Shell Lubricant Solutions, które pomagają naszym klientom zadbać o bardziej zrównoważoną przyszłość ich działalności.

Usługi dla klientów

Nasz pakiet usług związanych ze środkami smarnymi zapewnia fachowe doradztwo oraz praktyczne narzędzia i szkolenia.