Kontrola zbiorów w szklarni

Sposób na CO₂

Zmniejszenie śladu węglowego i zwiększenie efektywności operacyjnej firmy ma pozytywny wpływ na jej wyniki.

urządzenie w górach

Na całym świecie rządy, inwestorzy i konsumenci naciskają na sektor przemysłu, aby podjął działania ograniczające zmiany klimatyczne, zmniejszył emisje gazów cieplarnianych oraz zwiększył efektywność wykorzystania energii i zasobów.

Mimo szczerych chęci zredukowania emisji, wiele przedsiębiorstw nie dysponuje odpowiednimi zasobami, aby móc w krótkim czasie wprowadzić gruntowne zmiany w swojej działalności. Istnieje jednak kilka sposobów na zwiększenie wydajności operacyjnej i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla

Środki smarne:

Środki smarne, które zwiększają wydajność paliwową maszyn, mogą zmniejszyć ślad węglowy gałęzi przemysłu wymagających intensywnego użytkowania maszyn.

Coraz większe wymogi dotyczące ograniczenia emisji i redukcji kosztów zaowocowały rozwojem bardziej zaawansowanych projektów silników i systemów sprzętowych. Te wysokowydajne maszyny potrzebują równie skutecznych środków smarnych, które zachowają stabilność w wysokich temperaturach i wysokim ciśnieniu, a tym samym wydajność w trudnych warunkach eksploatacji.

Inteligentne fabryki:

Technologia pozwala obecnie na zdalne monitorowanie, konserwację i serwisowanie maszyn, a także zapewnienie łączności między różnymi maszynami, co umożliwia przedsiębiorstwom podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

Szersze wdrożenie technologii Internetu rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) w przemyśle pomaga również przedsiębiorstwom prowadzić działalność w bardziej inteligentny i bardziej zrównoważony sposób.

Duże zbiory danych:

W sektorze przemysłu dostępne są obecnie znaczne ilości danych, które umożliwiają analizowanie parametrów działania maszyn oraz procesów przemysłowych i pozwalają skupić się na konkretnych metodach optymalizacji działań. Na przykład przesyłanie kierownikom operacyjnym danych o maszynach w czasie rzeczywistym pozwala zminimalizować okresy przestoju i przewidywać sytuacje, w których sprzęt może pracować mniej stabilnie, a także zapobiegać takim sytuacjom.

Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja:

Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja mogą pomóc w gromadzeniu, a następnie przetwarzaniu tych ogromnych ilości wspomnianych powyżej danych operacyjnych, oferując odpowiednio dostosowane zalecenia w czasie rzeczywistym, umożliwiające zwiększenie wydajności sprzętu.

Gdy emisje są nieuniknione, przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na system kompensacji emisji dwutlenku węgla. Kompensacja jest możliwa dzięki zakupowi odpowiedniej liczby kredytów węglowych generowanych w ramach międzynarodowych projektów, które chronią i odbudowują ekosystemy. Projekty te są niezależnie weryfikowane przez certyfikowanych audytorów, którzy kontrolują czy projekty prowadzą do rzeczywistych redukcji emisji. Dowiedz się więcej o możliwości kompensacji emisji CO2 za pośrednictwem Shell.

Dane dotyczące maszyn przesyłane w czasie rzeczywistym mogą umożliwić kierownikom produkcj przewidywanie sytuacji, w których działanie sprzętu jest mniej zrównoważone, i zapobiegać takim sytuacjom.

Powiązane treści

Czy zrównoważony rozwój musi zawsze oznaczać kompromis w zakresie wyników finansowych?

W jaki sposób firmy mogą pogodzić konieczność utrzymania wyników finansowych z chęcią zmniejszenia emisji?

Produkty i usługi wspierające zrównoważony rozwój firm

Dowiedz się więcej o produktach i usługach Shell Lubricant Solutions opracowanych, by pomóc organizacjom włączyć zrównoważony rozwój do ich strategii biznesowych.

Pięć faktów, które warto wiedzieć o zrównoważonym rozwoju i środkach smarnych

Ile można oszczędzić, stosując lepsze środki smarne, które zmniejszają zużycie paliwa? Odpowiedź na to oraz inne pytania znajdziesz w naszym zestawieniu faktów.

Pytania na temat zrównoważonego rozwoju

Odpowiadamy na niektóre z najczęściej zadawanych pytań na temat środków smarnych i zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji o zrównoważonym rozwoju w Shell

Znaczenie zrównoważonego rozwoju w Shell

Dowiedz się, jak w Shell rozumiemy zrównoważony rozwój – udostępniając coraz więcej czystszych rozwiązań energetycznych, w sposób odpowiedzialny

Rozwiązania oparte na ochronie przyrody

Dowiedz się, jak Shell inwestuje w środowisko naturalne w ramach swojej ambicji, aby stać się biznesem energetycznym o zerowej emisji netto