Lżejsze opakowania i optymalizacja dostaw

Skuteczna gospodarka odpadami

Biznesowe podejście do gospodarowania odpadami.

pracownik zajmujacy się odpadami

Odpady w przemyśle są nieodłączną częścią działań operacyjnych w przedsiębiorstwie. Gospodarka odpadami wymaga starannego planowania, inwestycji i znajomości obowiązujących i przyszłych przepisów. Nie dziwi więc fakt, że gospodarka odpadami przez cały cykl ich życia jest jedną z najpopularniejszych propozycji zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw.

Odpady opakowaniowe

Firmy stosują różne metody redukcji odpadów opakowaniowych, na przykład przeprojektowują istniejące opakowania i dbają, aby nowe projekty były przyjazne dla środowiska.

  • Często spotykaną strategią w tym kontekście jest „odchudzanie” opakowań. Polega ono na zmniejszeniu rozmiarów i wagi opakowania, aby zmniejszyć ciężar towaru podczas transportu, a tym samym zredukować jego ślad węglowy. Badania wykazały, że zmniejszenie masy opakowań o 10% powoduje zmniejszenie zużycia paliwa w transporcie o 2% do 8,4%.
  • Inną metodą jest zwiększenie upakowania części. Jest to proces optymalizacji wykorzystania przestrzeni poprzez umieszczanie większej liczby części na tej samej powierzchni. Liderem w projektowaniu opakowań zwiększających upakowanie części w kontenerach jest przemysł motoryzacyjny. Większe upakowanie części oznacza, że do ich przetransportowania potrzebna jest mniejsza liczba kontenerów, a tym samym mniejsza liczba przesyłek, co z kolei przekłada się na zmniejszenie kosztów transportu.

Jak myśleć w kategoriach cyklu życia produktu

Myślenie w kategoriach cyklu życia produktu polega na uwzględnieniu wpływu produktu na środowisko przez cały okres jego istnienia. Biorąc pod uwagę cały cykl życia produktu, przedsiębiorstwa dążą do zmniejszenia jego całkowitego wpływu na środowisko naturalne. Takie podejście może jednak wiązać się z pewnymi kompromisami, które zmniejszają skuteczność całego procesu na różnych etapach. Na przykład wytworzenie produktu, który pod koniec życia można poddać recyklingowi, może wymagać zastosowania bardziej energochłonnego procesu produkcji.

Spełnienie wymogów regulacyjnych

Regulatorzy na całym świecie tworzą przepisy regulujące wymogi dotyczące gospodarki odpadami. Pod tym względem olej przepracowany jest szczególnie trudną kwestią dla przemysłu. Istnieją różne procedury utylizacji w zalezności od rodzaju odpadu olejowego, a wielu przedsiębiorstwom brakuje wiedzy umożliwiającej skuteczną obsługę kilku rodzajów olejów przepracowanych jednocześnie. Rozwiązanie tej kwestii jest niezwykle ważne, ponieważ niewłaściwe usuwanie zużytego oleju może spowodować zanieczyszczenie i uszkodzenie powierzchni gruntu1.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6720566/

Gospodarowanie odpadami jest jedną z najpopularniejszych propozycji działań w zakresie zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw.

Powiązane treści

Czy zrównoważony rozwój musi zawsze oznaczać kompromis w zakresie wyników finansowych?

W jaki sposób firmy mogą pogodzić konieczność utrzymania wyników finansowych z chęcią zmniejszenia emisji?

Produkty i usługi wspierające zrównoważony rozwój firm

Dowiedz się więcej o produktach i usługach Shell Lubricant Solutions opracowanych, by pomóc organizacjom włączyć zrównoważony rozwój do ich strategii biznesowych.

Pięć faktów, które warto wiedzieć o zrównoważonym rozwoju w branży środków smarnych

Ile można oszczędzić, stosując lepsze środki smarne, które zmniejszają zużycie paliwa? Odpowiedź na te oraz inne pytania znajdziesz w naszym zestawieniu faktów.

Pytania na temat zrównoważonego rozwoju

Odpowiadamy na niektóre z najczęściej zadawanych pytań na temat środków smarnych i zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji o zrównoważonym rozwoju w Shell

Znaczenie zrównoważonego rozwoju w Shell

Dowiedz się, jak w Shell rozumiemy zrównoważony rozwój – udostępniając coraz więcej czystszych rozwiązań energetycznych, w sposób odpowiedzialny

Rozwiązania oparte na ochronie przyrody

Dowiedz się, jak Shell inwestuje w środowisko naturalne w ramach swojej ambicji, aby stać się biznesem energetycznym o zerowej emisji netto