Krajobraz wysp i jezior

Pytania na temat zrównoważonego rozwoju

Odpowiadamy na niektóre z najczęściej zadawanych pytań na temat zrównoważonego rozwoju w przemyśle.

krajobraz z drogą

P. Jaka jest różnica między efektywnością energetyczną a redukcją emisji CO2?

O. Efektywność energetyczna odnosi się do możliwości produkowania większej ilości produktu bez konieczności spalania dodatkowego paliwa, a tym samym produkowania większej ilości CO2. Redukcja dwutlenku węgla oznacza fizyczne zmniejszenie ilości wytwarzanego CO2. Można tego dokonać wykorzystując odnawialne źródła energii lub za pomocą metod takich jak wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, co zapobiega uwalnianiu go do atmosfery.

P. W jaki sposób partnerstwa i programy w zakresie gospodarowania odpadami mogą wspierać moją firmę?

O. Współpraca partnerska w zakresie gospodarowania odpadami może pomóc w pokonaniu przeszkód natury ekonomicznej i regulacyjnej, ponieważ pozwala zapewnić prawidłowe i skuteczne usuwanie odpadów bez znaczącego uszczerbku dla zasobów klienta.

P. Czym są rozwiązania oparte na ochronie przyrody?

O. Rozwiązania oparte na ochronie przyrody (nature based solutions – NBS) pozwalają zmniejszyć ogólne stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, chroniąc i przywracając naturalne ekosystemy. Shell wspiera projekty ochrony i odbudowy przyrody na całym świecie. Projekty te są niezależnie weryfikowane przez certyfikowanych audytorów, którzy kontrolują czy projekty prowadzą do rzeczywistych redukcji emisji. Projekty te generują kredyty węglowe, które można zakupić w celu kompensacji dwutlenku węgla, którego emisji nie dało się uniknąć.

P. Co to jest „zwiększone upakowanie części” i jak się je wykorzystuje do zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych?

O. Większe upakowanie części sprawia, że firmy mogą zoptymalizować wykorzystanie dostępnej przestrzeni, transportując większą liczbę części na tej samej powierzchni. Większe upakowanie części sprawia, że do ich przetransportowania potrzebna jest mniejsza liczba kontenerów, a tym samym mniejsza liczba przesyłek, co z kolei przekłada się na zmniejszenie kosztów transportu.

P. Z czego produkowane są oleje biodegradowalne?

O. Wiele biodegradowalnych środków smarnych jest wytworzonych z naturalnych olejów roślinnych, takich jak olej rzepakowy czy słonecznikowy. W ostatnim czasie na rynku zaobserwowano jednak również nową falę wysoce efektywnych biodegradowalnych środków smarnych wyprodukowanych z estrów – związków organicznych powstających w wyniku reakcji kwasu z alkoholem.

P. Jakie zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju podjęła firma Shell?

O. Firma Shell ambitnie dąży do tego, aby do 2050 r. lub wcześniej stać się biznesem energetycznym o zerowej emisji netto. Więcej informacji o ambicjach firmy Shell można znaleźć tutaj

Q. Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o usługach Shell w zakresie zrównoważonego rozwoju?

O. Więcej informacji na temat oferty Shell Lubricants Solution w zakresie zrównoważonego rozwoju mozna znaleźć tutaj

Leśny krajobraz


Zrównoważony rozwój i środki smarne


Zrównoważona przyszłość dla Twojej firmy.  

Dowiedz się więcej na temat zrównoważonego rozwoju

Powiązana treść

Czy zrównoważony rozwój musi zawsze oznaczać kompromis w zakresie wyników finansowych?

W jaki sposób firmy mogą pogodzić konieczność utrzymania wyników finansowych z chęcią zmniejszenia emisji?

Produkty i usługi wspierające zrównoważony rozwój firm

Dowiedz się więcej o produktach i usługach Shell Lubricant Solutions opracowanych, by pomóc organizacjom włączyć zrównoważony rozwój do ich strategii biznesowych.

Pięć faktów, które warto wiedzieć o zrównoważonym rozwoju w dziedzinie środków smarnych

Ile można oszczędzić, stosując lepsze środki smarne, które zmniejszają zużycie paliwa? Odpowiedź na to oraz inne pytania znajdziesz w naszym zestawieniu faktów.

Więcej informacji o zrównoważonym rozwoju w Shell

Znaczenie zrównoważonego rozwoju w Shell

Dowiedz się, jak w Shell rozumiemy zrównoważony rozwój – udostępniając coraz więcej czystszych rozwiązań energetycznych, w sposób odpowiedzialny

Rozwiązania oparte na ochronie przyrody

Dowiedz się, jak Shell inwestuje w środowisko naturalne w ramach swojej ambicji, aby stać się biznesem energetycznym o zerowej emisji netto