Autostrada, krajobraz wiejski, las

Możliwość wykorzystania odpadów pokonsumenckich

Uwolnij potencjał związany z wykorzystaniem odpadów pokonsumenckich powstających w ramach procesów przemysłowych.

Oleje

Za produkt pokonsumencki uznaje się każdy materiał lub gotowy produkt, który spełnił swoje zadanie i został skierowany do ponownego wykorzystania lub odzyskany z odpadów przeznaczonych do utylizacji. Wiele przedsiębiorstw przemysłowych poddaje swoje materiały recyklingowi, ale nie widzi korzyści z podjętych działań. Przykładem odpadu, który może być poddany recyklingowi w środowisku przemysłowym i wykorzystany w innych miejscach, jest zregenerowany olej.

Potencjał oleju z recyklingu

Recykling oleju ma sens zarówno pod względem środowiskowym, jak i finansowym. Nowa technologia oznacza, że olej bazowy środka smarnego – czyli ta część środka smarnego, która nie ulega pełnemu rozkładowi podczas użytkowania – może zostać ponownie poddany rafinacji w celu usunięcia wody, zanieczyszczeń i dodatków.

Warto przy tym nadmienić, że zregenerowany olej to nie to samo, co olej poddany ponownej rafinacji.

  • Olej poddany ponownej rafinacji może zostać użyty jako nowy olej bazowy dla innych środków smarnych.
  • Natomiast zregenerowany olej może zostać użyty do innych celów bez dodatkowego przetwarzania.

Zregenerowany olej można przerobić na:

  • olej do palników przemysłowych (gdzie zużyty olej jest odwadniany, filtrowany i demineralizowany do użytku w palnikach przemysłowych)
  • olej antyadhezyjny do form
  • olej maszynowy
  • produkty bitumiczne
  • dodatki do gotowych produktów
  • składniki do innych produktów lub z powrotem w nowy olej smarowy.

Recykling wspierający działalność gospodarczą

Przetwórstwo stali i aluminium to najbardziej znany przykład sektora, który z powodzeniem rozwinął swoje procesy produkcyjne tak, by włączyć do nich duże ilości materiałów pochodzących z recyklingu pokonsumenckiego.

Aluminiowe puszki mogą w dużej mierze składać się z odzyskanego materiału, a wiele produktów wykonanych ze stali zawiera w składzie co najmniej jedną czwartą materiałów odzyskanych i poddanych recyklingowi.  Wartość stali i aluminium w przemyśle konsekwentnie gwarantuje, że materiały te stanowią ważny element programów recyklingu odpadów komunalnych.


Inne firmy, w tym Shell, wykorzystują odpady z tworzyw sztucznych, przetwarzając je z powrotem w substancje chemiczne, z których zostały wykonane.  Co więcej, Shell zamierza wykorzystać milion ton odpadów z tworzyw sztucznych w swoich zakładach chemicznych do 2025 r.1 Technikę tę, znaną jako piroliza, uważa się za przełom w dziedzinie trudnych do przetworzenia tworzyw sztucznych, a kilka firm planuje zwiększenie skali tego rozwiązania do przemysłowych i opłacalnych rozmiarów.

1http://www.shell.com/plasticwaste

Shell zamierza wykorzystać milion ton odpadów z tworzyw sztucznych w swoich zakładach chemicznych do 2025 r.¹

Powiązane treści

Czy zrównoważony rozwój musi zawsze oznaczać kompromis w zakresie wyników finansowych?

W jaki sposób firmy mogą pogodzić konieczność utrzymania wyników finansowych z chęcią zmniejszenia emisji?

Produkty i usługi wspierające zrównoważony rozwój firm

Dowiedz się więcej o produktach i usługach Shell Lubricant Solutions opracowanych, by pomóc organizacjom włączyć zrównoważony rozwój do ich strategii biznesowych.

Pięć faktów, które warto wiedzieć o zrównoważonym rozwoju i środkach smarnych

Ile można oszczędzić, stosując lepsze środki smarne, które zmniejszają zużycie paliwa? Odpowiedź na to oraz inne pytania znajdziesz w naszym zestawieniu faktów.

Często zadawane pytania na temat zrównoważonego rozwoju

Odpowiadamy na niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących środków smarnych i zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji o zrównoważonym rozwoju w Shell

Znaczenie zrównoważonego rozwoju w Shell

Dowiedz się, jak w Shell rozumiemy zrównoważony rozwój – udostępniając coraz więcej czystszych rozwiązań energetycznych, w sposób odpowiedzialny

Rozwiązania oparte na ochronie przyrody

Dowiedz się, jak Shell inwestuje w środowisko naturalne w ramach swojej ambicji, aby stać się biznesem energetycznym o zerowej emisji netto