Leśny krajobraz

Pięć faktów, które warto wiedzieć o zrównoważonym rozwoju w branży środków smarnych

Dowiedz się, jak Shell Lubricant Solutions może pomóc w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju Twojej firmy.

krajobraz leśny

1. Rozwój technologiczny w dziedzinie środków smarnych może przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i obniżenia kosztów utrzymania floty1.

Badania wykazują, że oszczędności paliwa wynikające z usprawnień i stosowania efektywnych środków smarnych w silnikach wynoszą średnio od 37 do 67 euro rocznie na jeden pojazd w przypadku samochodów osobowych i od 720 do 1282 euro rocznie w przypadku samochodów ciężarowych.

2. Biodegradowalne oleje są na ogół mniej łatwopalne i mniej szkodliwe dla roślin i zwierząt

Biodegradowalne środki smarne, takie jak oleje syntetyczne lub roślinne, są znacznie bardziej przyjazne dla środowiska i mniej toksyczne dla roślin i zwierząt. Opracowuje się coraz więcej biodegradowalnych środków smarnych do różnorodnych zastosowań, w tym płynów hydraulicznych o większej biodegradowalności i mniejszej toksyczności, które mogą być użytkowane na obszarach wrażliwych pod względem środowiskowym2.

3. Bez odpowiednich procedur utylizacji, 50% wszystkich środków smarnych stosowanych na całym świecie trafia do środowiska naturalnego3.

Główną przyczyną wycieków środka smarnego jest jego przypadkowe uwolnienie lub rozlanie. Toksyczne oleje zanieczyszczają lasy, pola i szlaki wodne, a ich wykrycie jest możliwe jedynie w ograniczonym stopniu4. Stosowanie biodegradowalnych środków smarnych oznacza, że każdy środek smarny uwolniony do środowiska z łatwością rozłoży się w glebie i wodzie.

4. Biodegradowalne środki smarne mogą pomóc przedsiębiorstwom spełnić oczekiwania konsumentów w zakresie zrównoważonego rozwoju i zachować zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Konsumenci coraz częściej wymagają od przedsiębiorstw większej odpowiedzialności za środowisko i przeciwdziałanie postępującym zmianom klimatycznym. Stosowanie przez firmy materiałów biodegradowalnych w procesach produkcji zapewnia konsumentom większy spokój ducha podczas zakupu produktów, ponieważ mają oni świadomość, że odpady z tych produktów ulegają biodegradacji i nie są szkodliwe dla planety. Ponadto przepisy dotyczące ochrony środowiska nakładają na przedsiębiorstwa odpowiedzialność za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu, gatunkom chronionym, glebie oraz wodzie5.

5. Produkcja tworzyw biodegradowalnych często wymaga o połowę mniej energii niż produkcja tworzyw nieulegających biodegradacji.

Biotworzywa produkowane są z naturalnych substancji, takich jak skrobia kukurydziana, co przekłada się na oszczędność energii w procesie produkcji. Produkcja polimerów naturalnych wymaga o 65% mniej energii w porównaniu z podobnym polimerem wytwarzanym z ropy naftowej6.

 

1 https://atiel.org/images/downloads/pdfs/Ricardo-Lubricants_contribution_to_fuel_economy_final.pdf

2 http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/18206/1/196132_169%20Morledge%20Pre%20Publisher.pdf

3 Mbohwa, C., Madanhire, I. (2016). Mitigating Environmental Impact of Petroleum Lubricants

4 https://pureadvantage.org/news/2017/05/23/biodegradable-lubricants/

5 https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld_guidance/ireland.pdf

6 https://www.conserve-energy-future.com/advantages-disadvantages-uses-biodegradable-plastics.php

Oszczędności paliwa wynikające ze stosowania efektywnych środków smarnych w silnikach wynoszą średnio od 37 do 67 euro rocznie na jeden pojazd w przypadku samochodów osobowych i od 720 do 1282 euro rocznie w przypadku samochodów ciężarowych.

Leśny krajobraz


Zrównoważony rozwój i środki smarne


Zrównoważona przyszłość dla Twojej firmy  

Dowiedz się więcej na temat zrównoważonego rozwoju

Powiązane treści

Czy zrównoważony rozwój musi zawsze oznaczać kompromis w zakresie wyników finansowych?

W jaki sposób firmy mogą pogodzić konieczność utrzymania wyników finansowych z chęcią zmniejszenia emisji?

Produkty i usługi wspierające zrównoważony rozwój firm

Dowiedz się więcej o produktach i usługach Shell Lubricant Solutions opracowanych, by pomóc organizacjom włączyć zrównoważony rozwój do ich strategii biznesowych.

Pięć faktów, które warto wiedzieć o zrównoważonym rozwoju i środkach smarnych

Ile można oszczędzić, stosując lepsze środki smarne, które zmniejszają zużycie paliwa? Odpowiedź na te oraz inne pytania znajdziesz w naszym zestawieniu faktów.

Więcej informacji o zrównoważonym rozwoju w Shell

Znaczenie zrównoważonego rozwoju w Shell

Dowiedz się, jak w Shell rozumiemy zrównoważony rozwój – udostępniając coraz więcej czystszych rozwiązań energetycznych, w sposób odpowiedzialny

Rozwiązania oparte na ochronie przyrody

Dowiedz się, jak Shell inwestuje w środowisko naturalne w ramach swojej ambicji, aby stać się biznesem energetycznym o zerowej emisji netto