Pracownicy przemysłowi analizujący operacje w zakładzie

Maksymalizacja produkcji dzięki aktywnej konserwacji

Oferujemy zaawansowany zestaw usług w zakresie konserwacji i szkoleń

Pracownicy przemysłowi analizujący operacje w zakładzie

Decyzje dotyczące inwestycji w modernizację sprzętu nie są podejmowane lekkomyślnie i wiążą się z oczekiwaniem poprawy wydajności, produktywności i rentowności. Jednak osiągnięcie tych celów i maksymalizacja produkcji zależą od skuteczności praktyk konserwacyjnych.

Wraz z pojawianiem się coraz bardziej zaawansowanych urządzeń rosną wymogi w zakresie konserwacji.

Prawidłowe stosowanie i bieżące monitorowanie środków smarnych może zapobiec nieoczekiwanym problemom wstrzymującym działalność, umożliwiając opanowanie sytuacji, zanim przerodzi się w prawdziwy problem.

W portfolio usług Shell Lubricant Solutions dostępnych jest wiele rozwiązań opracowanych z myślą o dostarczaniu klientom informacji i zasobów niezbędnych do tego, by wdrożyć bardziej aktywny program konserwacji.

Badania stanu urządzeń dopasowane do potrzeb

Monitorowanie stanu oleju umożliwia zbadanie stanu maszyn. Szczegółowe, spersonalizowane raporty dzięki wczesnym sygnałom ostrzegawczym mogą przewidzieć potencjalne awarie i wskazać możliwości optymalizacji, aby pomóc utrzymać sprawność maszyn. Oferujemy dopasowane do potrzeb rozwiązania dla szerokiej gamy operacji i rodzajów urządzeń:

  • Shell LubeAnalyst szybka, szczegółowa laboratoryjna analiza oleju obejmująca ponad 100 różnych rodzajów badań, w tym specjalistyczne badania stanu turbin i sprawdzanie obecności nagaru.
  • Shell LubeAnalyst Lite – analiza próbek na miejscu i wyniki dostępne w niecałe 20 minut – to szybkie rozwiązywanie problemów i natychmiastowe podejmowanie działań.
  • Shell Remote Sense – ciągłe zdalne monitorowanie stanu oleju z wykorzystaniem technologii czujników i zaawansowanych technik analitycznych dostarcza użytecznych informacji i zaleceń dotyczących najważniejszych maszyn w czasie rzeczywistym.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników

Kluczem do zapewnienia optymalnego smarowania jest dbanie o to, by pracownicy odpowiedzialni za konserwację dysponowali odpowiednią wiedzą i mieli pewność, że stosują właściwe praktyki.

  • Shell LubeCoach – wspiera Twój zespół odpowiedzialny za konserwację dzięki wiedzy eksperckiej naszych specjalistów technicznych. Dzięki e-learningowi, webinariom lub warsztatom szkoleniowym prowadzonym w salach wykładowych zdobędą oni wiedzę potrzebną do podejmowania świadomych decyzji dotyczących w pełni zoptymalizowanego planu smarowania, który przełoży się na dłuższy okres eksploatacji sprzętu i komponentów.

Zyskaj narzędzia i informacje pozwalające zoptymalizować smarowanie sprzętu, aby móc zminimalizować czas przestoju, zmaksymalizować produktywność i osiągnąć wymierne korzyści finansowe.

Odkryj nasze usługi w zakresie środków smarnych

Shell LubeAnalyst

Bardzo szczegółowa analiza laboratoryjna oleju obejmująca ponad 100 różnych rodzajów badań umożliwia uzyskanie diagnozy i informacji dotyczących konkretnego sprzętu, abyś mógł podejmować świadome decyzje dotyczące konserwacji.

Shell LubeAnalyst Lite

Analiza próbek na miejscu i wyniki dostępne w niecałe 20 minut – to szybkie rozwiązywanie problemów i natychmiastowe podejmowanie działań.

Shell Remote Sense

Ciągłe zdalne monitorowanie stanu oleju z wykorzystaniem technologii czujników i zaawansowanych technik analitycznych dostarcza użytecznych informacji i zaleceń dotyczących najważniejszych maszyn w czasie rzeczywistym.

Shell LubeCoach

Podnieś kwalifikacje swoich pracowników dzięki indywidualnemu programowi szkoleniowemu prowadzonemu osobiście lub za pośrednictwem naszego portalu e-learningowego przez ekspertów technicznych Shell z dużym doświadczeniem praktycznym.

Więcej o środkach smarnych Shell

Odkryj nasze usługi w zakresie środków smarnych

Odkryj naszą kompletną gamę usług, zyskaj nieograniczony dostęp do specjalistycznej wiedzy i wsparcie – zarówno zdalnie jak i w formie bezpośrednich konsultacji.

Odkryj nasze produkty

Odkryj naszą gamę wysokiej jakości środków smarnych opracowanych przez ekspertów w zakresie technologii z myślą o zwiększeniu wydajności komponentów, wydłużeniu okresu eksploatacji urządzeń i znacznym skróceniu czasu przestojów.

Shell Lubricant Solutions

Odkryj wysokiej jakości środki smarne i specjalistyczne usługi w zakresie smarowania, które zapewniają zrównoważone korzyści firmom.

Informacje i wiedza specjalistyczna

Przekonaj się, jaki wpływ na Twoją działalność i koszty konserwacji mogą mieć środki smarne. Podpowiemy też, co dodatkowo warto rozważyć – jak na przykład współpracę z odpowiednimi partnerami.