Shell Remote Sense stanowi uzupełnienie istniejących technik monitorowania, takich jak analiza drgań, śledzenie zmian ciśnienia w czasie oraz laboratoryjna analiza oleju.

Shell Remote Sense:

  • Pozwala śledzić kluczowe wskaźniki, takie jak lepkość, liczba kwasowa TAN, liczba zasadowa TBN i utlenianie oraz generuje ostrzeżenia w czasie rzeczywistym w przypadku osiągnięcia wartości granicznych. Inne wskaźniki mogą być dodane w zależności od potrzeb.
  • Pomaga wykryć zanieczyszczenie paliwem i wodą, umożliwiając podjęcie działań naprawczych przed wystąpieniem szkody.
  • Czujniki można zainstalować w silnikach niezależnie od tego, czy są już wyposażone w system telematyczny. 

Dowiedz się więcej o Shell Remote Sense

Shell Remote Sense dla silników na gaz składowiskowy

Dowiedz się, jak Shell Remote Sense może pomóc w rozwiązaniu problemów występujących w silnikach wykorzystywanych na składowiskach, takich jak wysokie zanieczyszczenie krzemem.

Shell Remote Sense dla stacji kompresorowych gazociągów

Operatorzy gazociągów gazu ziemnego korzystają z usługi Remote Sense w celu monitorowania stanu środków smarnych w lokalizacjach załogowych i bezzałogowych przez internet.

Portal klienta Shell Remote Sense

Czy jesteś już użytkownikiem Shell Remote Sense? Zaloguj się do portalu klienta, aby przeglądać swoje dane w czasie rzeczywistym.

Więcej o Shell Lubricants

Odkryj nasze usługi w zakresie środków smarnych

Odkryj naszą kompletną gamę usług, zyskaj nieograniczony dostęp do specjalistycznej wiedzy i wsparcie – zarówno zdalnie jak i w formie bezpośrednich konsultacji.

Odkryj nasze produkty

Odkryj naszą gamę wysokiej jakości środków smarnych opracowanych przez ekspertów w zakresie technologii z myślą o zwiększeniu wydajności komponentów, wydłużeniu okresu eksploatacji urządzeń i znacznym skróceniu czasu przestojów.