Wczesne wykrywanie potencjalnych awarii dostosowane do potrzeb Twojego sprzętu.

  • Wykrywanie zużycia maszyn

  • Degradacja i utlenianie oleju

  • Czystość oleju

  • Zanieczyszczenie wodą lub innym środkiem smarnym

  • Utrzymanie lepkości oleju

Wybierz zastosowanie, aby zobaczyć dostępne pakiety badawcze

Zastosowania pozadrogowe

Zastosowania pozadrogowe

W budownictwie i górnictwie bardzo ważne jest, aby Twoja działalność przebiegała sprawnie. Praca w zakurzonym otoczeniu przy dostępie wody bez odpowiedniej usługi monitorowania stanu oleju może prowadzić do skrócenia okresu eksploatacji sprzętu, częstych przestojów i opóźnień.

Zastosowania drogowe

Zastosowania drogowe

Drobne zmiany mogą przynieść dużą różnicę w ochronie Twojej inwestycji we flotę. Brak odpowiedniej usługi monitorowania stanu oleju może sprawić, że pojazdy będą zjeżdżać z trasy na wymianę oleju częściej, niż jest to konieczne, i doświadczać nieoczekiwanych awarii, co zwiększy Twoje całkowite koszty na kilometr.

Produkcja

Produkcja

Planowanie konserwacji jest niezbędne, aby zrealizować cele produkcyjne i zadbać o satysfakcję klientów. Brak odpowiedniej usługi monitorowania stanu oleju może doprowadzić do zbyt wielu rutynowych lub nieplanowanych przestojów, a tym samym może skutkować zaległościami produkcyjnymi i karami od partnerów zajmujących się montażem.

Energetyka

Energetyka

W przypadku zasilania domów i firm nie można sobie pozwolić na przerwę w dostawie energii. Brak odpowiedniej usługi monitorowania stanu oleju może doprowadzić do niespodziewanej awarii sprzętu, która utrudni Ci realizację zobowiązań wobec klientów i pociągnie za sobą wysokie kary pieniężne.