placeholder

Nowe opłaty drogowe zależne od emisji CO₂, jaką pojazdy emitują do atmosfery, mają zostać wprowadzone w większości europejskich krajów. Zaczną one obowiązywać w Niemczech od końca 2023 roku*.

Komisja Europejska dokonała nowelizacji dyrektywy dotyczącej eurowiniety w celu osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych, zakładających redukcję emisji CO2 o 15% do 2025 r. i o 45% do 2030 r. Wcześniej cele te ustalono na niższym poziomie, odpowiednio 15% i 30%. Towarzyszący tym działaniom nowy system opłat drogowych wprowadzi podział pojazdów ciężarowych na pięć klas emisji CO2, co pozwoli zróżnicować wysokość opłat.

Unijna dyrektywa weszła w życie z dniem 24 marca 2022 roku, a państwa członkowskie mają 24 miesiące na jej wdrożenie i integrację z przepisami krajowymi.

* Jak podają niemieckie władze państwowe, dokładna data zostanie ustalona po przegłosowaniu w parlamencie do końca września 2023 r.

Państwa, których dotyczy nowy podatek od emisji CO₂:

  • W przypadku sieci dróg państwowych (DE, AT, PL, BE, CZ, SK, BG, HU), system opłat uzależnionych od emisji CO2 powinien zostać wprowadzony do 24 marca 2024 r. 
  • W przypadku dróg koncesjonowanych (FR, IT, ES), nowy system może zostać przyjęty po udzieleniu odpowiedniej koncesji, ale nie później niż do 2027 r.
  • Państwa, które wykorzystują system winiet, w tym Holandia (NL), Luksemburg (LU), Rumunia (RO), Dania (DK), Szwecja (SE) oraz kraje bałtyckie wdrożą nowy system z chwilą zmiany sposobu naliczania opłat z systemu zależnego od czasu na system zależny od przebytej odległości.

Uwzględniono kilka wyjątków, np. w przypadku Belgii (BE), gdzie termin wydłużono do 2026 r.

placeholder

Wdrożenie:

Od 1 grudnia 2023 r. niemieckie opłaty za przejazd dla pojazdów ciężarowych zostaną rozszerzone o dodatkową kwotę naliczaną w oparciu o poziom emisji CO₂. Oprócz standardowej opłaty drogowej, wprowadzona będzie również dodatkowa opłata w wysokości 200 euro na tonę metryczną CO₂.

Co więcej, zgodnie ze wstępną propozycją rządu federalnego Niemiec, nowy system opłat już od 1 lipca 2024 r. obejmie również pojazdy o masie powyżej 3,5 tony. Jest to zmiana w stosunku do obecnego systemu, w którym opłata za przejazd ma zastosowanie wyłącznie dla pojazdów o masie powyżej 7,5 tony. Co ważne, z opłat zostaną najprawdopodobniej zwolnione przedsiębiorstwa rzemieślnicze.

Parametry opłat drogowych związane z emisją CO₂

Samochody ciężarowe

mają zostać podzielone na pięć klas emisji CO2, aby umożliwić zróżnicowanie wysokości opłat drogowych.

Pojazdy z silnikiem spalinowym zarejestrowane przed 1 lipca 2019 r.

będą domyślnie klasyfikowane w klasie 1. Nie będzie konieczności dostarczania dodatkowych parametrów związanych z emisją CO2 dla pojazdów zarejestrowanych przed tą datą. 

Wymóg zbierania parametrów związanych z emisją CO2

dotyczy wyłącznie pojazdów z silnikiem spalinowym zarejestrowanych po 1 lipca 2019 r. 

Pozostałe parametry

dostępne są jedynie w niemieckich dowodach rejestracyjnych. W innych krajach należy skorzystać z dokumentów takich jak certyfikacie zgodności COC (Certificate of Conformity) lub CIF (Customer Information File) wystawianych przez producentów.

Maksymalna masa całkowita pojazdu

(parametr F.1 w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) zastąpi dopuszczalną masę całkowitą pojazdu (parametr F.2 w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) przy ustalaniu opłaty drogowej.

Pojazdy zeroemisyjne

(z napędem elektrycznym lub wodorowym) znajdą się automatycznie w klasie 5 bez konieczności dostarczania dodatkowych parametrów związanych z emisją CO2

Parametry związane z CO2 obejmują:

datę pierwszej rejestracji pojazdu (B), liczbę osi, rodzaj podwozia (ciągnik lub samochód ciężarowy), rodzaj kabiny kierowcy (dzienna lub sypialna), pojemność silnika (P.1), moc silnika (P.2), typ silnika (P.3), maksymalna masa całkowita pojazdu (F.1) oraz wartość CO2 (V.7). Parametry B, P.1, P.2, P.3 oraz F.1 można znaleźć w standardowych dowodach rejestracyjnych pojazdów w różnych krajach.

Klasa emisji CO2 Wartości Opłata
Klasa 1 Pojazdy o emisji CO2 do 5% poniżej ścieżki redukcji emisji Powyżej przeciętnej
Klasa 2 Pojazdy o emisji CO2 od 5% do 8% poniżej ścieżki redukcji emisji 5-15% mniej niż w klasie 1
Klasa 3 Pojazdy o emisji CO2 ponad 8% poniżej ścieżki redukcji emisji 15-30% mniej niż w klasie 1
Klasa 4 Pojazdy niskoemisyjne o emisji CO2 co najmniej 50% poniżej ścieżki redukcji emisji 30-50% mniej niż w klasie 1
Klasa 5 Pojazdy zeroemisyjne 50-75% mniej niż w klasie 1

Co więcej, koszty całkowite mogą zależeć od klasy emisji CO2 pojazdu.

Obecnie nie obowiązują żadne szczegółowe regulacje ani wartości referencyjne dotyczące autobusów i niektórych podgrup pojazdów klas N2 i N3. Z tego powodu, tymczasowo zostaną one przydzielone do klasy 1 CO2.

Jako wiodący dostawca usług w zakresie rozliczania opłat drogowych w Europie, zespół Shell Commercial Road Transport uważnie śledzi wszystkie zmiany w tym zakresie i wspiera przewoźników w przypadku wszelkich niejasności. Naszą misją jest dzielenie się cennymi wskazówkami i świadczenie pomocy w całym procesie. Zawsze mogą Państwo liczyć na nasze wskazówki i wsparcie.

Więcej Na Temat Usług Drogowych

EETS – EUROPEJSKIE OPŁATY DROGOWE Z SHELL

Prowadzenie międzynarodowych przewozów to niełatwa praca. Rozwiązanie EETS od Shell ma na celu pomóc Twoje firmie.

Paliwo Shell LNG

Wybierz nowoczesne paliwo LNG, które jest alternatywą dla oleju napędowego i przyczynia się do zmniejszania zanieczyszczenia środowiska. Pomóż swojej flocie zredukować jej ślad węglowy i zyskaj zaufanie nawet najbardziej wymagających pod względem ekologii klientów.