platna autostrada w Niemczech dla tirow i ciezarowek opłaty drogowe

Zasady pobierania opłat drogowych w Niemczech

Na terenie Niemiec opłaty dotyczą pojazdów o masie całkowitej przewyższającej 7,5 tony, które są przeznaczone do transportu towarów. Wysokość opłaty uzależniona jest od klasy emisji spalin, liczby osi pojazdu i tonażu. Kolumny kontrolne sprawdzają, czy stan rzeczywisty jest zgodny z danymi wprowadzonymi do systemu. Aktualne stawki obowiązujące na niemieckich drogach można sprawdzić za pośrednictwem strony internetowej operatora Toll Collect.

Dostępne metody płatności

Niemiecki system poboru opłat oferuje wiele możliwości płatniczych. Najwygodniejszym sposobem uiszczania opłat drogowych na terenie Niemiec jest urządzenie EETS od Shell. W odróżnieniu od lokalnego rozwiązania, nie wymaga dodatkowo płatnej instalacji w autoryzowanym serwisie.

Poza urządzeniami EETS, płatność jest możliwa przy użyciu lokalnego urządzenia Toll Collect. Opłaty można dokonywać w dwóch trybach - przedpłaty lub odroczonej płatności, a w przypadku doraźnych wizyt na terenie Niemiec - przy użyciu biletów relacyjnych, które można nabyć online.

ZAMÓW URZĄDZENIE EETS

 

 

Opłaty drogowe związane z emisją CO₂

Parlament Europejski i Rada znowelizowała dyrektywę dotyczącą eurowiniety, o regulacje mające na celu redukcję emisji CO₂ o 15% do 2025 r. i o 30% do 2030 r. Z tego względu, niemieckie opłaty za przejazd dla pojazdów ciężarowych zostaną rozszerzone o dodatkową kwotę naliczaną w oparciu o poziom emisji CO2.

Wszystkie pojazdy ciężkie zostaną przypisane do jednej z 5-ciu kategorii, która będzie mieć wpływ na wysokość stawki opłaty drogowej.

Dowiedz się więcej

 

 

 

 

Więcej Na Temat Usług Drogowych

EETS – EUROPEJSKIE OPŁATY DROGOWE Z SHELL

Prowadzenie międzynarodowych przewozów to niełatwa praca. Rozwiązanie EETS od Shell ma na celu pomóc Twoje firmie.

Zwrot VAT-u i akcyzy z zagranicy

Shell umożliwia odzyskiwanie zapłaconego za granicą podatku VAT oraz akcyzy w wybranych krajach. Zwrot otrzymasz nie tylko szybciej, ale też przy minimum formalności wszystkie faktury za paliwo uregulowane przy pomocy Shell Card są automatycznie uwzględniane.