low emission solutions

ROZWIĄZANIA NISKOEMISYJNE

Ambicją Shell jest osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto* oferowanych produktów do 2050 r. Poznaj nasze niskoemisyjne technologie dla flot.

LNG dla transportu drogowego

LNG to paliwo wykorzystywane w transporcie drogowym. Dowiedz się więcej o skroplonym gazie ziemnym – LNG!

Kompensacja emisji CO₂ z Shell

Zdobądź roczny certyfikat potwierdzający Twój wkład w redukcję śladu węglowego generowanego przez Twoją flotę.

Elektromobilność z Shell Card

Dzięki nowej hybrydowej karcie Shell Card możesz zarówno tankować pojazdy tradycyjne, jak i ładować pojazdy elektryczne.

*„Zerowy poziom emisji netto” oznacza, że Shell jest zaangażowany w transakcje, gdzie ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e) powiązany z wydobyciem, trans[1]portem, produkcją, dystrybucją lub wykorzystaniem paliwa został usunięty z atmosfery poprzez naturalne procesy lub poprzez uniknięcie degradacji naturalnych ekosystemów. Ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e) oznacza emisję gazów cieplarnianych, takich jak: CO₂, CH₄, N₂O.