Menadżer floty musi mieć zaufanie do partnera, a ten powinien być zaangażowany i dobrze poinformowany oraz zapewniać rozwiązania, kiedy kierowcy są w trasie. Dzięki Shell możesz być pewien, że masz partnera z doświadczeniem i fachową wiedzą.

Tak działają konsultacje

W Shell rozumiemy, że każdy nas klient ma inne potrzeby. Dlatego nie proponujemy rozwiązania dla wszystkich. Rozumienie specyfiki Twojej działalności i potrzeb jest niezbędne, aby znaleźć rozwiązanie elektronicznego poboru opłat drogowych odpowiadające Twoim potrzebom.

  1. Aby uzyskać dodatkowe odpowiedzi wypełnij formularz
  2. Skontaktuje się z Tobą specjalista Shell ds. usług drogowych
  3. Dzięki rozmowie, określimy potrzeby Twojej firmy
  4. Zapewnimy porady i rozwiązania odpowiadające Twoim potrzebom
  5. Witamy na pokładzie!

 

Jeśli masz pytania

… możesz również zadzwonić do naszych ekspertów

800 080 015

 

*Administratorem Państwa danych osobowych jest Shell Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa). Dane osobowe zbierane są w celu rozpatrzenia dokonanego przez Państwa zgłoszenia. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, z usług których Shell Polska sp. z o.o. korzysta w związku z rozpatrywaniem dokonanych zgłoszeń. Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Shell Polska sp. z o.o. wyznaczonym przez administratora można skontaktować się pod numerem telefonu: 800 080 015. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) tekst jednolity Dz.U. z 2011, Nr 230 z późn. zm.)/art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia dokonanego zgłoszenia. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym w razie cofnięcia zgody rozpatrzenie dokonanego zgłoszenia nie jest możliwe. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezgodne z  przepisami prawa o ochronie danych osobowych będą Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez administratora nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego rozpatrzenia zgłoszenia, po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną zniszczone lub wykasowane.

POZOSTAŁE TEMATY

Korzyści z Shell

Korzyści ze współpracy z shell w zakresie opłat drogowyc

Pomoc i dokumenty

Przeprowadzimy cię przez to

EETS — Wszystko, co należy wiedzieć

Dowiedz się więcej o tym, jak działa EETS, kim są jego partnerzy i uczestnicy oraz jak się do tej pory rozwinęło.