A variety of different containers form the letters EETS.

Co to jest EETS?

Czy EETS to urządzenie do poboru opłat? Nie.
Czy EETS to firma? Nie.
Czy istnieje jedno urządzenie do poboru opłat dla wszystkich krajów? Jeszcze nie.

EETS, skrót od European Electronic Toll Service (Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej), to usługa podlegająca dyrektywie ustanowionej przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w 2004 roku.

Dotyczy ona interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych w Unii Europejskiej i przewiduje, że każdy użytkownik drogi będzie miał dostęp do systemów elektronicznych opłat w całej europejskiej infrastrukturze za pomocą jednej umowy i jednego urządzenia pokładowego.

Interoperacyjność to cel długoterminowy.

Jednak w tej chwili i w najbliższym czasie:
Nie ma uniwersalnego urządzenia do poboru opłat, które obejmuje WSZYSTKIE kraje europejskie.*

* informacje są aktualne na grudzień 2018 roku

A man with yellow suspenders is looking at a wall with different tolling-related chalk drawings.

Opłaty drogowe w Europie — bardzo złożona dziedzina

Różne przepisy krajowe

Każdy kraj ma swój własny krajowy system opłat drogowych i przepisy, określające to, których dróg i pojazdów one dotyczą oraz jakie są opcje płatności.

Różne oferty na rynku

W Europe istnieje ponad 100 dostawców systemów poboru opłat drogowych, z czego np. 15 różnych w samej Francji. Dlatego masz dostęp do ogromnej liczby różnych ofert i urządzeń.

Różne technologie

Różne urządzenia pokładowe współpracują z różnymi technologiami. I nawet jeśli urządzenie pokładowe jest technicznie przystosowane do interoperacyjności, to drugą warstwą obejmującą umowy między operatorami infrastruktury i dostawcami opłat drogowych jest operatywność proceduralna.

POZOSTAŁE TEMATY