*Administratorem Państwa danych osobowych jest Shell Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa). Dane osobowe zbierane są w celu rozpatrzenia dokonanego przez Państwa zgłoszenia. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, z usług których Shell Polska sp. z o.o. korzysta w związku z rozpatrywaniem dokonanych zgłoszeń. Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Shell Polska sp. z o.o. wyznaczonym przez administratora można skontaktować się pod numerem telefonu: 800 080 015.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) tekst jednolity Dz.U. z 2011, Nr 230 z późn. zm.)/art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia dokonanego zgłoszenia. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym w razie cofnięcia zgody rozpatrzenie dokonanego zgłoszenia nie jest możliwe. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezgodne z  przepisami prawa o ochronie danych osobowych będą Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez administratora nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego rozpatrzenia zgłoszenia, po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną zniszczone lub wykasowane.

Karta Shell Card służy nie tylko do podróży po drogach - można nią rezerwować i opłacać podróże w całej Europie. Dzięki dostępowi do szerokiej gamy europejskich tras promowych i usług ROLA (przewóz kolejowy pojazdów ciężarowych) oraz jednej fakturze na wszystkie koszty, możesz zaoszczędzić czas i pieniądze swojej firmy.

Usługi promowe

Z kartą Shell Card można w całej Europie korzystać z usług Transcamion, głównego agenta promowego oraz Promy P&O Ferries.

Transcamion współpracuje z ponad 150 agentami promowymi i oferuje ponad 1300 tras promowych od Morza Czarnego, przez Morze Bałtyckie, do Morza Kaspijskiego i Śródziemnego.

Główna trasa P&O Ferries łączy Francję i Wielką Brytanię (Dover z Calais), ale kartą Shell Card można także dokonywać transakcji za przeprawy z Wielkiej Brytanii do Belgii i Holandii.

Jak zarezerwować przeprawę promową

Aby zarezerwować przeprawę promową przez Transcamion, odwiedź witrynę Transcamion. W Transcamion można korzystać z atrakcyjnych zniżek (w zależności od liczby przepraw), a nawet w razie potrzeby zmienić godzinę odjazdu.

W P&O Ferries Twoi kierowcy mogą dokonywać transakcji kartą Shell Card bezpośrednio w terminalu, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje o dostępnych trasach i rozkładach jazdy, odwiedź witrynę P&O Ferries.

ROLA (przewóz kolejowy pojazdów ciężarowych)

Ograniczenia prędkości, ograniczenia wagi, godziny pracy oraz kwestie środowiskowe mogą wpływać na komercyjny transport na trasach międzynarodowych. Łącząc podróż ciężarówką i koleją, ROLA (przewóz kolejowy pojazdów ciężarowych) oszczędza zarówno czas, jak i pieniądze.

Najważniejsze zalety ROLA

  • Podróż w czasie planowanego okresu odpoczynku kierowcy;
  • Oszczędność kosztów bieżących, w tym zużycie paliwa, podatków drogowych oraz eksploatacyjnego zużycia pojazdu;
  • Nie obowiązują ograniczenia drogowego ruchu ciężarówek;
  • Omija się korki i unika kolejek w punktach kontroli ciężarówek;
  • Lepsze planowanie podróży i czasu dostawy.

Jak zarezerwować podróż ROLA

Aby za pomocą karty Shell Card zarezerwować przeprawę ROLA, skontaktuj się z Rail Cargo Austria, europejskim liderem w transporcie łączonym lub z naszym partnerem Transcamion.

Rail Cargo Austria oferuje następujące trasy:

  • Salzburg (Austria) - Triest (Włochy)
  • Wels (Austria) - Maribor (Słowenia)
  • Wörgl (Austria) - Brenner (Austria)
  • Wörgl (Austria) - Trento (Włochy)

Aby uzyskać więcej informacji, w tym szczegóły rezerwacji, rozkładów jazdy i cennika, odwiedź witrynę the Rail Cargo Austria.

*Administratorem Państwa danych osobowych jest Shell Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa). Dane osobowe zbierane są w celu rozpatrzenia dokonanego przez Państwa zgłoszenia. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, z usług których Shell Polska sp. z o.o. korzysta w związku z rozpatrywaniem dokonanych zgłoszeń. Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Shell Polska sp. z o.o. wyznaczonym przez administratora można skontaktować się pod numerem telefonu: 800 080 015.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) tekst jednolity Dz.U. z 2011, Nr 230 z późn. zm.)/art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia dokonanego zgłoszenia. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym w razie cofnięcia zgody rozpatrzenie dokonanego zgłoszenia nie jest możliwe. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych będą Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez administratora nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego rozpatrzenia zgłoszenia, po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną zniszczone lub wykasowane.

Więcej na temat usług drogowych

Tunele i mosty

W drogę z kartą paliwową Shell. Płać za przejazd tunelami i mostami we wszystkich głównych krajach europejskich.

Opłaty drogowe i podatki

Dzięki Shell Card wszystkie należne opłaty i podatki drogowe możesz uregulować znacznie wygodniej niż dotychczas, i to z odroczoną płatnością!