Tir I Ciężarówka na autostradzie w Rosji, pobór opłat drogowych Platon

Sposób rozliczania 

Opłaty drogowe w Federacji Rosyjskiej można rozliczać w dwójnasób: za pomocą urządzenia pokładowego oraz poprzez bilet. Ten drugi sposób jest w Rosji dużo szerzej rozpowszechniony. Jednorazowy bilet można zakupić w punktach sprzedaży Platon, w terminalach myta lub poprzez portal internetowy państwowego operatora (zakup online wymaga rejestracji). Cena uzależniona jest od ustalonego odcinka trasy. Dlatego, zanim dojdzie do transakcji, należy znać punkt rozpoczęcia oraz miejsce docelowe, datę i godzinę wyjazdu, a także posiadać certyfikat numeru rejestracyjnego pojazdu. Każdy zakupiony bilet zawiera najważniejsze dane:

  • numer biletu,
  • numery rejestracyjne pojazdu,
  • datę ważności z dokładnością do konkretnej godziny,
  • informację o miejscu i dacie wystawienia,
  • okres obowiązywania,
  • łączną długość autostrad na trasie (na terenie Rosji),
  • opis trasy ze wskazaniem odcinków autostrad Federacji Rosyjskiej,
  • kwotę opłaty za przejazd.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej

zadzwoń do naszych ekspertów, którzy udzielą Ci fachowej porady.

800 080 015

lub +48 12 225 75 09 (z zagranicy)

Ciężarówki jadące po autostradzie w rosji

Istotną informacją jest także fakt, że bilet opłaty myta wygasa po siedmiu dniach od daty wystawienia. Jeżeli z różnych przyczyn bilet miałby być anulowany, musi to nastąpić przed momentem aktywacji. Można tego dokonać w biurze obsługi, w terminalu lub z pomocą Call Center. Procedura anulowania i wykupienia nowego biletu jest konieczna także w przypadku zmiany trasy.

Kto zapłaci za przejazd w Rosji? 

Opłata drogowa w Federacji Rosyjskiej jest uzależniona od dwóch czynników: liczby przejechanych kilometrów oraz całkowitej masy pojazdu. Mytem obłożone są jedynie auta, których masa przekracza 12 ton. Standardowy koszt przejazdu to 1,9 rubla za każdy przejechany kilometr. Opłata zwolniona jest z podatku VAT. W przeciwieństwie do większości krajów w Europie, przy ustalaniu wysokości myta nie jest brana pod uwagę klasa emisji spalin.

Regulowanie płatności przy użyciu karty Shell Card 

Od 9 października 2018 r. klienci Shell mogą zasilać swoje konta i regulować należności za bilety za pomocą karty paliwowej Shell. Zapewnia to komfort rozliczenia wszystkich transakcji na zbiorczej fakturze uwzględniającej zakup paliwa, myto oraz inne płatności. Dokument ma odroczony termin regulacji należności, wobec czego firmy transportowe mają na ten cel więcej czasu. Nie ma też konieczności wyposażania pracowników w gotówkę, co pozwala zmniejszyć ryzyko kradzieży lub nadużyć paliwowych. Z kolei menedżer floty pojazdów może skuteczniej obliczyć koszt trasy, śledzić wydatki, a także lepiej zaplanować kolejne przedsięwzięcia

*Administratorem Państwa danych osobowych jest Shell Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa). Dane osobowe zbierane są w celu rozpatrzenia dokonanego przez Państwa zgłoszenia. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, z usług których Shell Polska sp. z o.o. korzysta w związku z rozpatrywaniem dokonanych zgłoszeń. Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Shell Polska sp. z o.o. wyznaczonym przez administratora można skontaktować się pod numerem telefonu: 800 080 015.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) tekst jednolity Dz.U. z 2011, Nr 230 z późn. zm.)/art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia dokonanego zgłoszenia. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym w razie cofnięcia zgody rozpatrzenie dokonanego zgłoszenia nie jest możliwe. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych będą Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez administratora nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego rozpatrzenia zgłoszenia, po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną zniszczone lub wykasowane.

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ TAKŻE

Zwrot podatku VAT i akcyzy na Słowacji

Zwrot podatku VAT i akcyzy na Słowacji – od złożenia wniosku do przelewu pieniędzy z Shell Card.

Zwrot podatku VAT i akcyzy w Słowenii

Zwrotu zapłaconego podatku VAT w Słowenii – od złożenia wniosku do przelewu pieniędzy!

Zwrot podatku VAT z Niemiec z kartą paliwową Shell Card

Zwrotu zapłaconego podatku VAT – od złożenia wniosku do przelewu pieniędzy!

Więcej Na Temat Usług Drogowych

Zwrot podatku VAT i akcyzy

Shell pomoże Ci w odzyskaniu zapłaconego za granicą podatku. Z kartą Shell Card otrzymasz zwrot szybciej i przy minimum formalności.

Opłaty drogowe i podatki

Dzięki Shell Card wszystkie należne opłaty i podatki drogowe możesz uregulować znacznie wygodniej niż dotychczas, i to z odroczoną płatnością!