Samochody przejeżdżające przez punkt poboru opłat drogowych.

Ile zapłacisz za przejazd samochodem ciężarowym?

Samochody ciężarowe o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony są objęte obowiązkiem rejestracji w elektronicznym systemie poboru opłat viaTOLL. W tym celu kierowcy muszą wyposażyć pojazd w urządzenie pokładowe, które będzie naliczało opłaty za przejazd. Stawki opłaty są uzależnione od:

 • klasy drogi,
 • klasy emisji spalin EURO,
 • maksymalnej dopuszczanej masy całkowitej pojazdu.

Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy A i S lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, jest następująca:

1. Autobusy niezależnie od ich masy całkowitej oraz pojazdy samochodowe o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t:

 • klasa emisji spalin EURO 2 – 0,40 zł,
 • klasa emisji spalin EURO 3 – 0,35 zł,
 • klasa emisji spalin EURO 4 – 0,28 zł,
 • klasa emisji spalin EURO 5 – 0,20 zł.

2. Pojazdy samochodowe o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej równej lub większej niż 12 t:

 • klasa emisji spalin EURO 2 – 0,53 zł,
 • klasa emisji spalin EURO 3 – 0,46 zł,
 • klasa emisji spalin EURO 4 – 0,37 zł,
 • klasa emisji spalin EURO 5 – 0,27 zł.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej:

zadzwoń do naszych ekspertów, którzy udzielą Ci fachowej porady.

800 080 015

lub +48 12 225 75 09 (z zagranicy)

Ciężarówka przejeżdżająca przez punkt poboru opłat drogowych.

Drożej na autostradach koncesjonariuszy

Od 2 stycznia 2019 r. na odcinku Nowy Tomyśl – Konin autostrady A2 obowiązują wyższe stawki za przejazd samochodów ciężarowych kategorii 2, 3 i 4. Za każde przejechane 50 kilometrów tej trasy kierowcy zapłacą:

 • 31 zł, jeśli prowadza pojazd kategorii 2;
 • 47 zł, jeśli prowadza pojazd kategorii 3;
 • 73 zł, jeśli prowadzą pojazd kategorii 4.

1 marca wzrosła opłata za przejazd odcinkiem Katowice – Kraków autostrady A4. Nowa stawka obejmuje samochody ciężarowe kategorii 2, 3, 4 i 5. Jej wysokość wzrosła z 30 zł do 35 zł.

Jak zapłacić za przejazd?

Polskie autostrady są budowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad albo prywatnych koncesjonariuszy. Płatne odcinki zarządzane przez koncesjonariuszy to:

 • autostrada A4 – od Katowic do Krakowa,
 • autostrada A1 – od Rusocina do Torunia,
 • autostrada A2 – od Świecka do Konina.

Płatne odcinki zarządzane przez GDDKiA to:

 • autostrada A2 – od Konina do Strykowa,
 • autostrada A4 od Wrocławia (węzeł Bielany Wrocławskie) do Sośnicy (węzeł Sośnica).

W zależności od tego kryterium odmienne są metody zapłaty za przejazd na określonych odcinkach. Na tych, które są zarządzane przez koncesjonariuszy, obowiązuje manualny system poboru opłat. Są tam ustawione bramki, przy których kierowcy mają obowiązek się zatrzymać i uiścić opłatę. Miejsca Poboru Opłat dzielą się na:

 • Punkty Poboru Opłat zlokalizowane na głównej jezdni autostrady,
 • Stacje Poboru Opłat zlokalizowane na pasie dojazdowym do autostrady.

Natomiast na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA obok systemu manualnego występuje elektroniczny system poboru opłat. Automatycznie pobiera on opłatę od przejeżdżających pojazdów ciężarowych i osobowych za pośrednictwem ich urządzeń pokładowych. W przeciwieństwie do systemu manualnego kierowcy nie muszą w tym przypadku zatrzymywać się w bramkach.

*Administratorem Państwa danych osobowych jest Shell Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa). Dane osobowe zbierane są w celu rozpatrzenia dokonanego przez Państwa zgłoszenia. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, z usług których Shell Polska sp. z o.o. korzysta w związku z rozpatrywaniem dokonanych zgłoszeń. Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Shell Polska sp. z o.o. wyznaczonym przez administratora można skontaktować się pod numerem telefonu: 800 080 015.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) tekst jednolity Dz.U. z 2011, Nr 230 z późn. zm.)/art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia dokonanego zgłoszenia. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym w razie cofnięcia zgody rozpatrzenie dokonanego zgłoszenia nie jest możliwe. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych będą Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez administratora nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego rozpatrzenia zgłoszenia, po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną zniszczone lub wykasowane.