Samochody przejeżdżające przez punkt poboru opłat drogowych.

Ile zapłacisz za przejazd samochodem ciężarowym?

Samochody ciężarowe o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony są objęte obowiązkiem rejestracji w elektronicznym systemie poboru opłat viaTOLL. W tym celu kierowcy muszą wyposażyć pojazd w urządzenie pokładowe, które będzie naliczało opłaty za przejazd. Stawki opłaty są uzależnione od:

 • klasy drogi,
 • klasy emisji spalin EURO,
 • maksymalnej dopuszczanej masy całkowitej pojazdu.

Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy A i S lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, jest następująca:

1. Autobusy niezależnie od ich masy całkowitej oraz pojazdy samochodowe o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t:

 • klasa emisji spalin EURO 2 – 0,40 zł,
 • klasa emisji spalin EURO 3 – 0,35 zł,
 • klasa emisji spalin EURO 4 – 0,28 zł,
 • klasa emisji spalin EURO 5 – 0,20 zł.

2. Pojazdy samochodowe o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej równej lub większej niż 12 t:

 • klasa emisji spalin EURO 2 – 0,53 zł,
 • klasa emisji spalin EURO 3 – 0,46 zł,
 • klasa emisji spalin EURO 4 – 0,37 zł,
 • klasa emisji spalin EURO 5 – 0,27 zł.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej:

zadzwoń do naszych ekspertów, którzy udzielą Ci fachowej porady.

800 080 015

lub +48 12 225 75 09 (z zagranicy)

Ciężarówka przejeżdżająca przez punkt poboru opłat drogowych.

Drożej na autostradach koncesjonariuszy

Od 2 stycznia 2019 r. na odcinku Nowy Tomyśl – Konin autostrady A2 obowiązują wyższe stawki za przejazd samochodów ciężarowych kategorii 2, 3 i 4. Za każde przejechane 50 kilometrów tej trasy kierowcy zapłacą:

 • 31 zł, jeśli prowadza pojazd kategorii 2;
 • 47 zł, jeśli prowadza pojazd kategorii 3;
 • 73 zł, jeśli prowadzą pojazd kategorii 4.

1 marca wzrosła opłata za przejazd odcinkiem Katowice – Kraków autostrady A4. Nowa stawka obejmuje samochody ciężarowe kategorii 2, 3, 4 i 5. Jej wysokość wzrosła z 30 zł do 35 zł.

Jak zapłacić za przejazd?

Polskie autostrady są budowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad albo prywatnych koncesjonariuszy. Płatne odcinki zarządzane przez koncesjonariuszy to:

 • autostrada A4 – od Katowic do Krakowa,
 • autostrada A1 – od Rusocina do Torunia,
 • autostrada A2 – od Świecka do Konina.

Płatne odcinki zarządzane przez GDDKiA to:

 • autostrada A2 – od Konina do Strykowa,
 • autostrada A4 od Wrocławia (węzeł Bielany Wrocławskie) do Sośnicy (węzeł Sośnica).

W zależności od tego kryterium odmienne są metody zapłaty za przejazd na określonych odcinkach. Na tych, które są zarządzane przez koncesjonariuszy, obowiązuje manualny system poboru opłat. Są tam ustawione bramki, przy których kierowcy mają obowiązek się zatrzymać i uiścić opłatę. Miejsca Poboru Opłat dzielą się na:

 • Punkty Poboru Opłat zlokalizowane na głównej jezdni autostrady,
 • Stacje Poboru Opłat zlokalizowane na pasie dojazdowym do autostrady.

Natomiast na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA obok systemu manualnego występuje elektroniczny system poboru opłat. Automatycznie pobiera on opłatę od przejeżdżających pojazdów ciężarowych i osobowych za pośrednictwem ich urządzeń pokładowych. W przeciwieństwie do systemu manualnego kierowcy nie muszą w tym przypadku zatrzymywać się w bramkach.