Tir I Ciężarówka na autostradzie w Czechach.

Obowiązki wobec nowych regulacji

Czeski operator poboru opłat drogowych chcąc dostosować się do ekspansji sieci drogowej, zwiększonego natężenia ruchu oraz przygotować się do integracji z jednolitym europejskim systemem poboru opłat drogowych EETS wdroży w życie system poboru opłat, oparty na technologii satelitarnej, rejestrującej dokładną pozycję pojazdów.

Osoby zarządzające transportem na terenie Czech będą musieli:

  • Do 1. grudnia wymienić istniejący sprzęt elektroniczny OBU na nową jednostkę pokładową. Jednostka ta będzie jak uprzednio własnością państwa, zaś depozyt dla przewodników wynosić będzie 2 468 CZK.
  • Do 1. grudnia zarejestrować się w systemie CzechToll, nawet jeśli w przeszłości dokonano już rejestracji. Nowy system będzie zmieniony pod kątem nowych wymogów technologicznych oraz legislacyjnych, w związku z czym wymagane jest zaktualizowanie swoich danych.
  • Zwrócić obecny sprzęt elektroniczny do pierwotnego operatora poboru opłat - Kapsch. Nowy operator nie jest upoważniony do przyjęcia sprzętu oraz wydania kaucji zwrotnej. Szczegółową instrukcję na temat zwrotu sprzętu można znaleźć na: www.mytocz.cz

Posiadacze karty Shell Card otrzymają wsparcie wobec nowych regulacji. Shell złoży za Ciebie wniosek o rejestrację nowego OBU, założy depozyt za urządzenie oraz bezpłatnie wyśle je do Twojej bazy.

Mapa Czech. Jak dojechać do Pragi?

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o zmianach w systemie poboru opłat w Czechach:

zadzwoń do naszych ekspertów, którzy udzielą Ci fachowej porady.

800 080 015

lub +48 12 225 75 09 (z zagranicy)

Metody płatności

Płatności związane z przejazdem po płatnych odcinkach dróg w Czechach można dokonać w dwóch trybach. Pierwszym jest system odroczonej płatności. Dla klientów Shell Card działa ona na zasadzie automatycznego naliczenia po przebyciu trasy. Rozliczenie dociera do klienta w wygodnej formie faktury, na której zebrane są zarówno opłaty drogowe, jak i koszty paliwa. Ponadto firma otrzymuje dokładne zestawienie transakcji bezpośrednio od operatora. Druga metoda to płatność z góry w systemie pre-pay, także za pomocą Shell Card (dawniej euroShell). Opłaty są automatycznie pobierane z konta, a gdy jego stan spadnie poniżej 600 CZK, urządzenie przypomina o konieczności doładowania – dzięki temu nie trzeba na bieżąco sprawdzać, czy nie zabraknie pieniędzy za przejazd.

*Administratorem Państwa danych osobowych jest Shell Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa). Dane osobowe zbierane są w celu rozpatrzenia dokonanego przez Państwa zgłoszenia. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, z usług których Shell Polska sp. z o.o. korzysta w związku z rozpatrywaniem dokonanych zgłoszeń. Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Shell Polska sp. z o.o. wyznaczonym przez administratora można skontaktować się pod numerem telefonu: 800 080 015.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) tekst jednolity Dz.U. z 2011, Nr 230 z późn. zm.)/art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia dokonanego zgłoszenia. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym w razie cofnięcia zgody rozpatrzenie dokonanego zgłoszenia nie jest możliwe. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych będą Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez administratora nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego rozpatrzenia zgłoszenia, po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną zniszczone lub wykasowane.

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ TAKŻE

Zwrot podatku VAT w Czechach

Zwrotu zapłaconego podatku VAT w Czechach – od złożenia wniosku do przelewu pieniędzy z Shell Card.

Zwrot podatku VAT i akcyzy w Słowenii

Zwrotu zapłaconego podatku VAT w Słowenii – od złożenia wniosku do przelewu pieniędzy!

Zwrot podatku VAT z Francji z kartą paliwową Shell Card

Zwrotu zapłaconego podatku VAT – od złożenia wniosku do przelewu pieniędzy!

Więcej Na Temat Usług Drogowych

Zwrot podatku VAT i akcyzy

Shell pomoże Ci w odzyskaniu zapłaconego za granicą podatku. Z kartą Shell Card otrzymasz zwrot szybciej i przy minimum formalności.

Opłaty drogowe i podatki

Dzięki Shell Card wszystkie należne opłaty i podatki drogowe możesz uregulować znacznie wygodniej niż dotychczas, i to z odroczoną płatnością!