wszystko o oplatach drogowych w belgii

Opłaty drogowe w Belgii pobierane są na podstawie:

  • dopuszczalnej całkowitej masy pojazdu przekraczającej 3,5 t,
  • liczby przejechanych kilometrów,
  • klasy emisji spalin,
  • rodzaju drogi (autostrady, drogi krajowe),

regionu (stawki Flandrii i Walonii są zbliżone, natomiast więcej płaci się za przejazd przez Brukselę).

Najbardziej dotkliwe dla przedsiębiorców zmiany zaszły w 2016 roku, kiedy zmniejszono dopuszczalną masę pojazdów objętych opłatami. Wcześniej kwoty te obowiązywały jedynie ciężarówki cięższe niż 12 t. Zmieniono również sposób naliczania, z czasowego na dystansowy. W ramach nowelizacji z 1 stycznia 2018 roku do listy dodano ciągniki siodłowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (kategoria N1 z kodem nadwozia BC). Tegoroczne zmiany dotyczyły również poszerzenia zakresu dróg objętych opłatami. We Flandrii do dodatkowe 157 km, a w Walonii – 4 km.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej:

zadzwoń do naszych ekspertów, którzy udzielą Ci fachowej porady.

800 080 015

lub +48 12 225 75 09 (z zagranicy)

Pobieranie oplat drogowych w belgii

Czym grozi brak opłacenia myta w Belgii?

Zmiany dotyczą również kar. Wcześniej za stwierdzenie przewinienia została naliczana jednolita kara finansowa w wysokości 1000 EUR. Obecnie, zależnie od kategorii wykroczenia, grzywny wahają się w granicach 500–1000 EUR. Wszelkie opłaty naliczane są satelitarnie przez urządzenie Viapass lub onebox dostosowany do obowiązującego systemu.

Takie urządzenie zapewnimy wraz z firmą Axxès, jeśli skorzystasz z oferty Shell. Co więcej, wszelkie formalności zostaną załatwione, a naliczone opłaty podsumowane w zbiorczych fakturach Shell Card. Urządzenie pokładowe onebox to komfortowy przejazd przez kilka europejskich państw bez konieczności wymiany sprzętu zaraz po przekroczeniu granicy.

*Administratorem Państwa danych osobowych jest Shell Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa). Dane osobowe zbierane są w celu rozpatrzenia dokonanego przez Państwa zgłoszenia. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, z usług których Shell Polska sp. z o.o. korzysta w związku z rozpatrywaniem dokonanych zgłoszeń. Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Shell Polska sp. z o.o. wyznaczonym przez administratora można skontaktować się pod numerem telefonu: 800 080 015.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) tekst jednolity Dz.U. z 2011, Nr 230 z późn. zm.)/art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia dokonanego zgłoszenia. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym w razie cofnięcia zgody rozpatrzenie dokonanego zgłoszenia nie jest możliwe. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezgodne z  przepisami prawa o ochronie danych osobowych będą Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez administratora nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego rozpatrzenia zgłoszenia, po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną zniszczone lub wykasowane.

Może Zainteresuje Cię Także

Zwrot podatku VAT z Belgii z kartą paliwową Shell Card

Zwrotu zapłaconego podatku VAT – od złożenia wniosku do przelewu pieniędzy!

Zwrot podatku VAT z Francji z kartą paliwową Shell Card

Zwrotu zapłaconego podatku VAT – od złożenia wniosku do przelewu pieniędzy!

Zwrot podatku VAT z Niemiec z kartą paliwową Shell Card

Zwrotu zapłaconego podatku VAT – od złożenia wniosku do przelewu pieniędzy!

Więcej Na Temat Usług Drogowych

Zwrot podatku VAT i akcyzy

Shell pomoże Ci w odzyskaniu zapłaconego za granicą podatku. Z kartą Shell Card otrzymasz zwrot szybciej i przy minimum formalności.

Opłaty drogowe i podatki

Dzięki Shell Card wszystkie należne opłaty i podatki drogowe możesz uregulować znacznie wygodniej niż dotychczas, i to z odroczoną płatnością!