Tir I Ciężarówka na autostradzie w Austrii.

Jak zapłacić za przejazd w Austrii?

Każdy kierowca poruszający się po Austrii płatnymi drogami zobligowany jest do zapłaty. W przypadku aut o masie do 3,5 t opłatę uiszcza się poprzez zakup winiety, natomiast w cięższych samochodach i autobusach należy zamontować zarejestrowane urządzenie OBU GO-Box (opłata rejestracyjna wynosi 5 EUR), by móc rozliczać się elektronicznie przez GO Maut. Wysokość myta zależy od:

  • liczby osi pojazdu,
  • klasy emisji spalin,
  • liczby przejechanych kilometrów.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej:

zadzwoń do naszych ekspertów, którzy udzielą Ci fachowej porady.

800 080 015

lub +48 12 225 75 09 (z zagranicy)

Droga ekspresowa, autostrada i tunel w Austrii, przejeżdżające ciężarówki.

Możliwe są 2 sposoby regulowania opłaty. W przypadku rzadkiego korzystania z płatnych dróg zaleca się formę przedpłaconą. Urządzenie OBU można doładować kwotą 75–500 EUR przy pomocy Shell Card (dotychczas euroShell). Druga opcja to płatność post-pay. W punkcie sprzedaży GO należy okazać kartę Shell Card, dowód rejestracyjny, certyfikat normy Euro i zgłoszenie wybranej formy płatności. Warto wiedzieć, że w każdym momencie możliwa jest zmiana umowy z pre-pay na post-pay.

Ostatecznie do użytkowników GO Maut trafia jedna faktura VAT z kosztami paliwa i opłat drogowych. Podatek można odzyskać m.in. poprzez współpracującą z Shell firmę FDE. Cały proces przebiega szybko dzięki przyspieszonemu trybowi zwrotu VAT-u. Minimalna kwota podatku do odzyskania w kwartale to 400 EUR, w roku – 50 EUR.

Komfortowy przejazd przez Austrię i Niemcy 

Działająca na terenie Austrii firma ASFINAG oferuje również wygodny sposób przejazdu oraz rozliczenia opłat drogowych w Austrii i Niemczech. Serwis TOLL2GO powstał we współpracy z niemieckim Toll Collect i dotyczy pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 t. Rejestracja umożliwia dokonanie opłat w obu krajach przy użyciu niemieckiego OBU od Toll Collect. To komfortowe dla kierowców rozwiązanie, dzięki któremu nie muszą oni zmieniać na granicy urządzenia pokładowego, jednak formalnie pojazd rozliczany jest osobno przez stronę niemiecką i austriacką. Klientom posiadającym już konta w Toll Collect i GO Maut usługa TOLL2GO przysługuje bez dodatkowych kosztów, z kolei nowi klienci zobowiązani są do jednorazowej opłaty w wysokości 5 EUR. Proces rejestracji odbywa się przez portal ASFINAG Self-care lub wysyłkę dokumentów pocztą. Klienci Shell mogą liczyć na specjalne wsparcie podczas dopełniania formalności.

*Administratorem Państwa danych osobowych jest Shell Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa). Dane osobowe zbierane są w celu rozpatrzenia dokonanego przez Państwa zgłoszenia. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, z usług których Shell Polska sp. z o.o. korzysta w związku z rozpatrywaniem dokonanych zgłoszeń. Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Shell Polska sp. z o.o. wyznaczonym przez administratora można skontaktować się pod numerem telefonu: 800 080 015.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) tekst jednolity Dz.U. z 2011, Nr 230 z późn. zm.)/art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia dokonanego zgłoszenia. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym w razie cofnięcia zgody rozpatrzenie dokonanego zgłoszenia nie jest możliwe. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych będą Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez administratora nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego rozpatrzenia zgłoszenia, po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną zniszczone lub wykasowane.

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ TAKŻE

Zwrot podatku VAT w Austrii

Zwrotu zapłaconego podatku VAT w Austrii – od złożenia wniosku do przelewu pieniędzy!

Zwrot podatku VAT z Francji z kartą paliwową Shell Card

Zwrotu zapłaconego podatku VAT – od złożenia wniosku do przelewu pieniędzy!

Zwrot podatku VAT z Niemiec z kartą paliwową Shell Card

Zwrotu zapłaconego podatku VAT – od złożenia wniosku do przelewu pieniędzy!

Więcej Na Temat Usług Drogowych

Zwrot podatku VAT i akcyzy

Shell pomoże Ci w odzyskaniu zapłaconego za granicą podatku. Z kartą Shell Card otrzymasz zwrot szybciej i przy minimum formalności.

Opłaty drogowe i podatki

Dzięki Shell Card wszystkie należne opłaty i podatki drogowe możesz uregulować znacznie wygodniej niż dotychczas, i to z odroczoną płatnością!