Dodatkowo spalanie LNG w silnikach z zapłonem iskrowym jest cichsze niż spalanie oleju napędowego w silnikach Diesla. Oznacza to, że ciężarówki napędzane LNG mogą pracować dłużej w obszarach objętych ograniczeniami hałasu, na przykład dostarczając towary do supermarketów w miastach.

5 zalet paliw LNG dla transportu: 

  1. Oszczędności – paliwo LNG jest tańsze w porównaniu do oleju napędowego, przy osiąganiu porównywalnych osiągów.
  2. Mniej zanieczyszczeń – spalanie LNG przyczynia się do znacznego zmniejszenia emisji tlenków siarki, cząstek stałych, tlenków azotu oraz innych gazów cieplarnianych w porównaniu do spalania oleju napędowego w silnikach Diesla.
  3. Sprawdzona technologia – dostępne są już wypróbowane rozwiązania silników dla paliwa LNG, na których możesz polegać.
  4. Cichsza praca – silniki Otto pracują ciszej od silników Diesla, zarówno na biegu jałowym jak i przy maksymalnym obciążeniu.
  5. Dostępność – bogate zasoby gazu ziemnego na świecie oraz wsparcie z międzynarodowych organizacji jak i rządów państw, są podstawą dla rozwoju sieci dystrybucji tego nowego paliwa.

Sieć dystrybucji paliw LNG w Europie

Shell tworzy europejską sieć 39 stacji paliw LNG w Polsce, Niemczech, Holandii, Belgii, Francji i Hiszpanii. Docelowo zapewni ona dostępność stacji tankowania tego paliwa co ok. 400 km na głównych szlakach i węzłach transportowych Europy – od Atlantyku po Morze Bałtyckie.

Poniższa mapa obrazuje liczbę stacji planowanych w poszczególnych państwach, które powstaną w ramach inicjatywy „BioLNG EuroNet”.