Skorzystaj z kalkulatora, by sprawdzić, czy zmiany w taryfikatorze dotyczą również Ciebie:

Właściciele pojazdów spełniających łącznie poniższe wymagania zostali zwolnieni z obowiązku uiszczania należności za przejazd:

  1. Pojazd spełnia normę emisji spalin EUR 6
  2. Pojazd wyjechał z fabryki z już zainstalowaną instalacją CNG, LNG lub z silnikiem dwupaliwowym na LNG/olej napędowy

Uwaga!

  • Pojazdy ciężarowe niefabrycznie doposażone w zbiorniki na gaz ziemny, będą nadal zobowiązane do uiszczania opłat drogowych na terenie Niemiec.
  • Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że po wejściu w życie nowych przepisów niemieckie służby kontrolne będą wymagały okazania dokumentu (wystawionego przez producenta pojazdu) potwierdzającego, że został on fabrycznie wyposażony w zbiorniki na gaz ziemny.