czech

Czechy

Nowe stawki opłat drogowych

Rząd Republiki Czeskiej wprowadził nowe stawki oraz parametry obliczania opłat drogowych. Obejmują one opłatę drogową za drogi lądowe, opłatę za zanieczyszczenie powietrza i opłatę za hałas komunikacyjny. W związku z powyższym obliczanie opłaty uzależnione jest od następujących parametrów:

 • kategorii dróg lądowych
 • kategorii pojazdu
 • klasy emisji pojazdu
 • maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu lub zespołu pojazdów
 • liczby osi pojazdu lub zespołu pojazdów
 • pory dnia

Dodatkowo, od 2021 roku w czeskim systemie opłat zostanie wprowadzona dynamiczna zmiana kategorii masy. Oznacza to, że stawka opłaty drogowej zmienia się w zależności od przyłączenia i odłączania przyczep i będzie wyliczana na podstawie aktualnej masy pojazdu lub zestawu pojazdów w czasie jazdy. Więcej informacji na temat Zmian w systemie opłat drogowych od 01.01.2021 roku znajdziemy tutaj.

Dokładne stawki czeskich opłat drogowych w 2021 znajdą państwo na oficjalnej stronie czeskiego operatora.

Koniec ważności winiet papierowych dla pojazdów poniżej 3.5t

Winiety papierowe w Czechach dla pojazdów powyżej 3.5 tony będą ważne jedynie do 31.01.2021. Nowe, elektroniczne winiety wejdą w życie 1.01.2021. Elektroniczne winiety można zakupić od grudnia 2020 on-line, na stacjach benzynowych, w automatach. Transakcję będzie można opłacić gotówką, przelewem, kartą płatniczą, lecz nie kartą paliwową.

Konieczność ponownej rejestracji pojazdów zasilanych CNG-BIO w normie EURO VI

Zgodnie z nowym rozporządzeniem kategoria EURO VI zostanie podzielona na dwie, dodając klasę emisji CNG / BIO E6. W związku z tym pojazdy, które spełniają warunek przynależności do nowej kategorii musza wystąpić o ponowną pełną rejestrację u oficjalnego czeskiego operatora.

Zniżki z opłat drogowych

Zmiany w styczniu 2021 dotkną również wartości zniżek z opłat drogowych. Nowe stawki prezentują się następująco:

 • Opłaty drogowe ≥ 65 000 CZK, zostanie udzielona zniżka w wysokości 6 %,
 • Opłaty drogowe ≥ 95 000 CZK, zostanie udzielona zniżka w wysokości 9 %,
 • Opłaty drogowe ≥ 170 000 CZK, zostanie udzielona zniżka w wysokości 11 %,
 • Opłaty drogowe ≥ 270 000 CZK, zostanie udzielona zniżka w wysokości 13 %.
france

Francja

Wprowadzenie obowiązku oznaczania „martwego pola” dla pojazdów powyżej 3.5 tony

Rząd Francji poinformował o wprowadzeniu nowego obowiązku stosowania naklejek ostrzegawczych o tzw. „martwym polu”, w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz autobusów. Nowy obowiązek dotyczy terenu całej Francji i wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r. Projekt naklejek (gotowy do wydruku) można zamówić online. Rozmiar, ilość, kolory oraz rozmieszczenie nalepek na pojeździe zostało opisane w projekcie zarządzenia, który jest dostępny tutaj:

W przypadku gdy pojazdy zagraniczne posiadają naklejki z własnego kraju (państwa członkowskiego UE), w własnym języku, zostaną uznane za zgodne z prawem francuskim pod warunkiem, że zostaną również uznane za zgodne z prawem w kraju, w którym pojazd ma miejsce zarejestrowania (musi znajdować się w UE).

Nowe taryfy w Francji

Informujemy o nowych taryfach obowiązujących na francuskich autostradach. Biorą one pod uwagę inflację, a także nowe inwestycje w sieć dróg.

Średni wzrost stawki wynosi:

 • APRR: 0.448%.
 • AREA: 0.649%.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach operatorów:

belgium

Belgia

Nowy cennik belgijskich opłat drogowych obowiązujący od 2021 roku terenie Walonii

Od pierwszego stycznia 2021 roku operator Viapass wprowadza zmiany w wysokości opłat drogowych na terenie Belgii. Opłaty nadal będą uzależnione od masy pojazdu oraz klasy emisji spalania (Euro). Ceny przejazdu zostaną podwyższone od 0.1 do 0.2 eurocenta za kilometr. Zmiana dotyczyć będzie jedynie regionu Walonii.

Wszystkie urządzenia pokładowe (OBU) Shell obsługujące europejskie opłaty drogowe zostaną automatycznie zaktualizowane i będą obsługiwały nowy cennik od 1go stycznia 2021.

Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej stronie belgijskiego operatora, a także na naszej stronie poświęconej opłatom drogowym w Belgii. Cennik belgijskich opłat drogowych w 2021 roku przedstawia się następująco:

italy

Włochy

Wygaśnięcie karty Viacard we Włoszech od 1 lutego 2021 r.

Operator TELEPASS podjął decyzję o wycofaniu z użycia kart VIA. Od 1 lutego 2021 karty Via nie będą akceptowaną metodą uiszczania opłat drogowych. Oznacza to, że:

 • Wszystkie karty VIA zostaną wpisane na czarną listę i nie będzie można z nich już dłużej korzystać.
 • Urządzenie Telepass FDE będzie nadal uznaną metodą płatności we Włoszech.
 • Urządzenie nie będzie zależne od posiadania takiej samej liczby kart VIA.
 • Miesięczna opłata za wynajem wszystkich urządzeń Telepass FDE wzrośnie z 1,03 euro + VAT do 1,50 euro + VAT.
 • Opłata roczna za korzystanie z kart VIA nie będzie już naliczana.