wegry

Węgry

15 marca 2020 roku wszedł w życie dekret, na podstawie którego wysokość opłaty za przejazd w elektronicznym systemie opłat drogowych HU-GO została podwyższona o 3,4% według wskaźnika inflacji. Dodatkową zmianą jest włączenie odcinku drogi ekspresowej M4 pomiędzy Üllő i Albertirsa, otwartego w dniu 7 lutego 2020 r. do systemu elektronicznego opłat drogowych HU-GO.

Aktualne, pełne stawki opłat drogowych, a także więcej informacji o systemie HU-GO znajdą Państwo na naszej stronie opłat drogowych na Węgrzech.

Austria

Austria

Austriacka organizacja Asfinag opublikowała stawki, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Nowością w tym roku jest obniżenie ok 50% opłat dla samochodów o napędzie elektrycznym/H2. Największe podwyżki z kolei – w wysokości 4,41% – dotyczyć będą pojazdów klasy Euro 6.

Pełną tabelę stawek dla płatnych odcinków dróg w zależności od ich długości, liczby osi pojazdu, norm emisji oraz pory dnia, które obowiązywać będą w 2020 roku znajdą Państwo na stronie poświęconej opłatom drogowym w Austrii.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej

Belgia

Belgia

Od 1 stycznia opłaty zostały również podniesione w Belgii w regionie Walonii. Największy średni wzrost opłat za kilometr dotyczy pojazdów pomiędzy 3,5 a 12 ton (o 0,002 EUR, czyli 2.56%). Znaczne podwyżki dotknęły również samochody ciężarowe powyżej 32 ton, klasy od EURO 0 do EURO 3. W tym przypadku podatek drogowy wzrósł o 0,003 euro.

Dodatkowo, od 1 stycznia 2020 roku w Regionie Walońskim sieć dróg płatnych powiększyła się o dodatkowe 22 km. Dodane zostaną 4 płatne odcinki na następujących trasach:

 • N224 – między Tubize oraz A8-E429
 • N246 – między Tubize a Waterloo przez Wauthier-Braine
 • N5g – obwodnica Couvin
 • N610 – po lewej od obwodnicy Liège

Aktualne stawki dla regionu walońskiego, a także pozostałych terytoriów w Belgii znajdą Państwo na naszej stronie opłat drogowych w Belgii.

Czech

Czechy

Do końca 2019 roku podatek drogowy w Czechach dotyczył 1279,6 km autostrad oraz 249,3 km dróg szybkiego ruchu. Jednakże, wraz z dniem 1 stycznia 2020 sieć dróg płatnych rozszerzona została o dodatkowe odcinki 868 kilometrów dróg szybkiego ruchu, a także 34,9 kilometrów dróg autostradowych.

Pełny wykaz czeskich dróg objętych płatnością, a także stawki myta aktualne w roku 2020 można znaleźć na naszej stronie opłat drogowych w Czechach.

france

Francja

Z dniem 1 stycznia 2020 roku można się spodziewać wzrostu opłat o maks. 70% stopy inflacji. Największe podwyżki planuje AREA. Zgodnie z danymi podanymi przez francuską prasę, operatorzy wprowadzili następujące podwyżki taryf:

 • COFIROUTE 0,71%
 • SAPN 0,74%
 • SANEF 0,75%
 • APRR 0,87%
 • ESCOTA 0,88%
 • ASF 0,96%
 • AREA 1,07%

Szczegółowe informacje o systemie opłat drogowych we Francji znajdą Państwo na naszej stronie poświęconej temu krajowi.

Russia

Rosja

Siedem miesięcy po podwyżce opłat drogowych w Rosji (o 14 kopiejek, tj. 2,04 rubla na kilomter) w lutym 2020 roku spodziewane są kolejne podwyżki. Przez najbliższe trzy lata indeksacja taryf następować będzie raz w roku – 1 lutego. Przy ustalaniu podwyżek władze wezmą pod uwagę roczną stopę inflacji (ok. 4%). Oznacza to, że z dniem 1 lutego 2020 roku stawki w rosyjskim systemie opłat drogowych Płaton wyniosą 2,2 rubla na kilometr, a rok później (od 1 lutego 2021 roku) – już 2,35 rubla.

Ogłoszono również, że przeprowadzane będą kontrole przewoźników zagranicznych pod kątem opłat za korzystanie z rosyjskiej sieci drogowej.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie opłat drogowych w Rosji.

Spain

Hiszpania

Tegoroczne zmiany w zakresie opłat drogowych w Hiszpanii obejmują nie tylko podwyżki. Z końcem 2019 roku wygasła umowa koncesyjna między władzami państwowymi a zarządcą dwóch autostrad o istotnym znaczenia dla międzynarodowego ruchu drogowego. Dotyczy to odcinka o długości 373 kilometrów na autostradzie AP-7 łączącej Tarragonę z Alicante oraz AP-4 pomiędzy Kadyksem a Sewillą. Drogi te przechodzą tym samym pod kontrolę państwową i od 1 stycznia 2020 roku zostały zwolnione z opłat.

Na większości płatnych autostrad (w sumie 1270 km) zostały jednak wprowadzone podwyżki o średnio 0,84%. Będzie to wzrost mniejszy niż w ubiegłych dwóch latach (1,67% w roku 2019 i 1,91% w roku 2018).

Eurowinieta – AGES – Dania, Szwecja, Holandia, Luksemburg

Dnia 1 lipca 2019 roku podniesiono koszt rocznej eurowiniety dla pojazdów z klasy EURO 4 i niższych. Z dniem 1 stycznia 2020 roku wysokość rocznego podatku wzrosła również dla pojazdów z klasy E5. Zmiany nie dotyczą klasy Euro 6.

Cenę eurowiniety dziennej podwyższono z 8 do 12 euro we wszystkich kategoriach.

Więcej informacji można znaleźć pod tym adresem.