Dokładny wykaz cen znajduje się na stronie operatora tutaj.

Od niedawna dla naszych klientów możliwe jest już generowanie raportów transakcji za Toll Collect.

Raporty mogą być wysyłane w trybie dziennym, dwutygodniowym (dane za okres od 1-15 wysyłane 17 dnia miesiąca) lub miesięcznym (dane za okres 1-31 wysyłane 5 dnia kolejnego miesiąca) automatycznie i bezpośrednio na adres e-mail klienta. 

Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować na adres: uslugieuroshellcard@shell.com