Mapa dozwolonych tras tranzytowych w Rumunii
Mapa dozwolonych tras tranzytowych w Rumunii

 

Od 5 kwietnia br. wszyscy zagraniczni kierowcy transportowi przejeżdżający przez Rumunię muszą dostosować się do następujących wymogów:

  • Brak jakichkolwiek symptomów choroby COVID-19
  • Kierowcy pojazdów o masie powyżej 2.4 tony muszą opuścić Rumunię w ciągu 48 godzin od momentu przekroczenia granicy. Czas ten obejmuje postoje przeznaczone na odpoczynek.
  • Dozwolone jest poruszanie się tylko wyznaczonymi drogami, ukazanymi na grafice obok.
  • Parkowanie dozwolone jest jedynie wzdłuż dróg wspomnianych powyżej (zaznaczonych na mapie poniżej).
  • Przy wjeździe na terytorium Rumuni kierowcy tranzytowi otrzymają druk, który powinni umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą na czas przejazdu przez ten kraj.
  • Przy wjeździe na terytorium Rumuni kierowcy muszą wypełnić formularz, z danymi planowanej trasy (miejsce wjazdu i wyjazdu z Rumunii) oraz przedstawić odpowiednie dowody.
  • Na przejściu granicznym kierowcy muszą posiadać przy sobie odpowiednie środki ochrony, jak maski na twarz, rękawiczki, środek do dezynfekcji.