Debata, która odbyła się w grudniu 2020 roku dotyczyła paliwa LNG w transporcie ciężkim, jego zalet, a także wyzwań stojących przed przedsiębiorcami, którzy chcą inwestować w to paliwo. Zapraszamy do obejrzenia podsumowania oraz najważniejszych wniosków z panelu w filmie poniżej.