Certyfikat ten ma na celu kategoryzację pojazdów według klasy emisji zanieczyszczeń, wieku i typu; jest wymagany dla wszystkich pojazdów wjeżdżających do wyznaczonych obszarów ograniczonego ruchu drogowego.

Certyfikat ma formę okrągłej naklejanej winiety, która jest dostępna w różnych kolorach w zależności od klasy emisji i daty pierwszej rejestracji pojazdu. Posiadanie certyfikatu jest wymagane podczas poruszania się pojazdem w obszarach ograniczonego ruchu drogowego (ZCR) – takich jak Paryż – od dnia 15 stycznia 2017 roku pojazdy zarejestrowane we Francji. Winietę należy umieścić na przedniej szybie.

Rozróżnia się 6 klas pojazdów, zależnie od ich typu i wieku: zielona winieta jest zarezerwowana dla pojazdów, które nie powodują żadnych zanieczyszczeń. Pozostałe pojazdy są podzielone na klasy od 1 do 5, a rosnąca liczba wskazuje na wyższe poziomy emitowanych zanieczyszczeń. Im mniej zanieczyszczeń emituje pojazd, tym większe korzyści związane z jego eksploatacją – np. miejsca parkingowe/zróżnicowane opłaty lub upoważnienie do poruszania się pojazdem w przypadku nałożenia ograniczeń (np. korzystania ze specjalnych pasów ruchu).

W okresie występowania skrajnych poziomów zanieczyszczenia władze miejskie mogą zdecydować się zezwolić na poruszanie się po drogach tylko pojazdów wytwarzających najmniej zanieczyszczeń.

Poniżej znajduje się przydatna sekcja pytań i odpowiedzi:

Najczęściej zadawane pytania