15 marca 2020 roku wszedł w życie dekret, na podstawie którego wysokość opłaty za przejazd w elektronicznym systemie opłat drogowych HU-GO została podwyższona o 3,4% według wskaźnika inflacji.

Dodatkową zmianą jest włączenie odcinku drogi ekspresowej M4 pomiędzy Üllő i Albertirsa, otwartego w dniu 7 lutego 2020 r. do systemu elektronicznego opłat drogowych HU-GO.

Aktualne, pełne stawki opłat drogowych, a także więcej informacji o systemie HU-GO znajdą Państwo na naszej stronie opłat drogowych na Węgrzech.