Zniżki można uzyskać dzięki urządzeniom Interroute oraz Interroute+ za pośrednictwem naszego partnera firmy Axxes.

Zasady przyznawania rabatów nie zmieniają się: użytkownicy mogą otrzymać do 13% zwrotu z miesięcznego kosztu opłat drogowych, w zamian za miesięczną opłatę abonamentową. Im większa liczba zarejestrowanych pojazdów, tym niższa opłata. Wysokość rabatu zależy od klasy emisji spalin pojazdu. Rabat minimalny to 5%, przyznawany pojazdom o klasie EURO 0-2 i wzrasta o 2% z każdą wyższą klasą emisji. 

 

 

 

 

 

 

Co ulega zmianom?

Pojazdy o klasie emisji 3,4,5 otrzymają o 1% niższą zniżkę (obecnie jest 7%,  9% i 11 %).Miesięczny abonament, w przypadku do 80 zarejestrowanych pojazdów, będzie wynosił o 0.10 € mniej niż dotychczas, natomiast powyżej 130 pojazdów opłata będzie wyższa o 0.10 €. 

 

 

 

 

 

 

Kto może skorzystać?

Firmy krajowe podróżujące regularnie w północnej części Paryża lub firmy międzynarodowe przekraczające granicę w okolicy Strasburga, Metz, Lille lub Calais.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

tel.: 800 080 015

e-mail: KartyBiuroObslugi-pl@shell.com