Dbając o udoskonalanie naszych usług, zdecydowaliśmy się podnieść poziom bezpieczeństwa transakcji internetowych dokonywanych za pomocą karty Shell Card. Wprowadziliśmy dodatkową weryfikację płatności w postaci wymogu podania 3-cyfrowego kodu CVV2 znajdującego się na odwrocie karty paliwowej. W przypadku, gdy karta nie posiada wspomnianego kodu, Klient zostanie poproszony o wpisanie dowolnych 3 cyfr w celu zatwierdzenia transakcji. Zastosowane zabezpieczenie nie generuje dodatkowych kosztów.