Sprawdź kto może jeździć buspasem

Czy samochody elektryczne mogą jeździć buspasem? Rozwiewamy wątpliwości!

Możliwość jazdy buspasem to duży przywilej dostępny nie tylko dla autobusów. Czy samochodem elektrycznym można jeździć buspasem? W jakich okolicznościach? W artykule wyjaśniamy te i inne ważne kwestie!

Autor Shell Fleet Solutions Team w dniu lut 15, 2024

Kto może jeździć buspasem?

W wielu polskich miastach można zobaczyć tzw. buspasy, czyli wyznaczone pasy jezdni, zarezerwowane dla wybranych uczestników ruchu drogowego. Jak sama nazwa wskazuje, głównym użytkownikiem buspasów są autobusy, ale przepisy dopuszczają korzystanie z buspasów również przez inne pojazdy. Celem istnienia buspasów jest usprawnienie i upłynnienie ruchu, szczególnie w godzinach szczytu, kiedy centra dużych miast są najbardziej zakorkowane.

Podstawa prawna

Być może zastanawiasz się, kto może jechać buspasem oprócz autobusów. Przepisy w tym zakresie regulują następujące akty prawne:

 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem, buspas powinien być oznaczony znakiem drogowym D-11 („początek pasa ruchu dla autobusów”) lub D-12 („pas ruchu dla autobusów”). Wymienione znaki dopuszczają jazdę po buspasie przez następujące rodzaje pojazdów:

 • autobusy,
 • trolejbusy,
 • inne pojazdy wykonujące odpłatny i regularny przewóz osób.

Na znakach D-11 i D-12 — oprócz napisu BUS i symbolu autobusu — może znajdować się napis lub symbol innego rodzaju pojazdu (np. taksówki). Możliwość jazdy buspasem przez inny pojazd niż autobus lub trolejbus ustala zarządca drogi. Wówczas po buspasach mogą poruszać się dodatkowo inne pojazdy, np.:

 • taksówki (obowiązuje napis TAXI na znakach pionowych i poziomych),
 • tramwaje (obowiązuje napis TRAM na znakach pionowych i poziomych),
 • motocykle (obowiązuje napis MOTO na znakach pionowych i poziomych),
 • rowery (obowiązuje symbol roweru na znakach pionowych i poziomych),
 • inne pojazdy, które zostały wskazane przez zarządcę drogi (np. pojazdy MTON, czyli pojazdy Miejskiego Transportu Osób Niepełnosprawnych – jeżdżące w Warszawie);
 • wszystkie pojazdy dojeżdżające do posesji znajdującej się po prawej stronie buspasa, np. wyjeżdżające ze stacji Shell.

Oznakowanie poziome (w postaci linii ciągłych i przerywanych oraz napisów na jezdni) stosuje się dla odróżnienia buspasów od zwykłych pasów ruchu.

Za poruszanie się buspasem przez pojazd niewymieniony w przepisach prawa (np. prywatny samochód osobowy spalinowy), ustawodawca przewidział mandat w wysokości 100 zł oraz 1 punkt karny.

Czy samochody elektryczne mogą jeździć buspasem?

Jeszcze do niedawna jazda buspasem była zarezerwowana wyłącznie dla autobusów, trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Niekiedy po buspasie mogą jeździć inne pojazdy – jeżeli tak zadecydował zarządca drogi.

Oczywiście nie istnieje coś takiego jak pas elektryczny, który byłby przeznaczony wyłącznie dla pojazdów elektrycznych. Istnieją jednak buspasy, które powstały z myślą o autobusach i niektórych innych uczestnikach ruchu drogowego. A czy samochody elektryczne mogą jeździć buspasem?

Wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, przywilej jazdy buspasem otrzymały również samochody elektryczne. Zgodnie z art. 148a. ustawy – Prawo o ruchu drogowym – jazda po buspasie dla samochodów elektrycznych obowiązuje do dnia 1 stycznia 2026 roku, czyli w praktyce do końca 2025 roku.

Oczywiście nie jest powiedziane, że ustawodawca nie przedłuży tego terminu. Decyzja o ewentualnym wydłużeniu terminu dla możliwości poruszania się autami elektrycznymi po buspasie może być uzależniona od tempa wzrostu popularności samochodów elektrycznych w Polsce. Oczywistym jest fakt, że słuszność tego rozwiązania straci rację bytu w momencie nasycenia się polskiego rynku samochodami elektrycznymi.

Ustawa wskazuje, że „zarządca drogi może uzależnić poruszanie się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi pojazdami”. W takim przypadku należy dokładnie znać przepisy ustanowione przez zarządcę drogi. Informacja o tym może się również znajdować na tabliczkach umieszczonych pod znakami.

Sprawdź kto może jeździć buspasem

Hybryda to nie samochód elektryczny. Buspas dla wybranych

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, przywilej jazdy po buspasie odnosi się wyłącznie do pojazdów w pełni elektrycznych (BEV – Battery Electric Vahicle), których definicja została wskazana w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Tym samym jazda po buspasie jest dopuszczalna tylko dla pojazdów, które „wykorzystują do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania”. To z kolei oznacza, że po buspasie nie mogą jeździć ani pojazdy hybrydowe, ani pojazdy napędzane wodorem.

Kto może jechać buspasem – szczególne przypadki

Zgodnie z zapisem, że to zarządca drogi ustala szczegóły dotyczące jazdy buspasem przez pojazdy inne niż autobusy i trolejbusy, można wyróżnić kilka szczególnych sytuacji.

Przede wszystkim należy pamiętać, że taksówki, rowery czy motocykle mogą poruszać się buspasem tylko w sytuacji, kiedy jasno informują o tym znaki pionowe i poziome. Ponadto dla taksówek może obowiązywać zapis, który zezwala na jazdę buspasem tylko w sytuacji, kiedy w samochodzie znajduje się pasażer.

Co ważne, na znakach D-11 oraz D-12 nie stosuje się żadnych specjalnych oznaczeń, które byłyby przewidziane dla samochodów elektrycznych. W związku z tym, pojazdy elektryczne mogą jeździć buspasem zawsze, a znaki pionowe i poziome nie muszą tego sygnalizować.

Samochód elektryczny: buspas vs. sygnalizacja świetlna

W pewnych sytuacjach sposób jazdy elektrykiem po buspasie może budzić wątpliwości. Otóż w ciągu buspasa często można spotkać tzw. sygnalizację szczególną (sygnalizatory SB), która zamiast kolorowych świateł (jak w przypadku tradycyjnych sygnalizatorów S1) prezentuje symbole (pionowe i poziome kreski).

Niestety ustawodawca nie określił wprost sposobu postępowania dla kierowców pojazdów elektrycznych odnośnie sygnalizacji świetlnej, dlatego też interpretacja przepisów nie jest prosta. W przepisach prawnych pojazdy elektryczne nie zostały całkowicie zrównane z autobusami, dlatego stosowanie się kierowców pojazdów elektrycznych do sygnalizacji szczególnej SB wydaje się nieuprawnione – tym bardziej, jeżeli sygnalizacja SB jest sprzeczna z sygnalizacją S1.

Z drugiej jednak strony, ze względu na brak przepisów jasno precyzujących tę kwestię, skoro jazda buspasem jest dozwolona dla samochodów elektrycznych, to stosowanie się do sygnalizacji szczególnej przez elektryki wydawałoby się naturalne. Powyższa kwestia pozostaje nierozstrzygnięta.

Samochody elektryczne – buspas to nie jedyne ułatwienie

Wiesz już dokładnie, kto może jeździć buspasem, dlaczego nie istnieje pas przeznaczony wyłącznie dla pojazdów elektrycznych, oraz jakie mogą wystąpić szczególne sytuacje dotyczące jazdy samochodem elektrycznym po buspasie. Mimo wszystko możliwość jazdy elektrykiem po buspasie jest dużym udogodnieniem dla kierowców – szczególnie w godzinach szczytu.

Będąc właścicielem samochodu elektrycznego, możesz również skorzystać z wielu innych udogodnień i korzyści. Są to między innymi:

 • cicha i komfortowa jazda,
 • dostępność do stref ograniczonego ruchu,
 • niższe koszty eksploatacji pojazdu.

Jazda po buspasie, a mniejsze koszty

Decyzja o dopuszczeniu samochodów elektrycznych do jazdy po buspasie zależy od lokalnych przepisów ruchu drogowego i może się różnić w zależności od miasta czy regionu. Umożliwienie samochodom elektrycznym jazdy po buspasach ma na celu nie tylko przyspieszenie ich podróży, ale również zachęcenie większej liczby osób do przesiadki najbardziej ekologiczne środki transportu. Dzięki Shell Card EV dla samochodów elektrycznych Twoja firma może zmniejszyć koszty i zyskać jeszcze więcej. Karta flotowa Shell Card daje Ci możliwość korzystania z jednej z największych sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce i w Europie. W Polsce klienci biznesowi mają już dostęp do ponad 4000 punktów ładowania w ramach sieci roamingowej (partnerskiej) Shell Recharge oraz ponad 500 tys. punktów ładowania w Europie. Dojazd do punktów ułatwi Ci intuicyjna aplikacja Shell Recharge, z którą zaplanujesz trasy, znajdziesz najbliższy punkt ładowania, sprawdzisz jego dostępność, rozpoczniesz i zakończysz sesję ładowania. Dodatkowo niezależnie od liczby pojazdów należących do floty firmowej, wszystkie rozliczenia znajdziesz w jednym miejscu. Shell jest również partnerem „Autostrady do elektromobilności”, która zapewnia kierowcom aut elektrycznych należących do EV Klub Polska przejazdy bez opłat po płatnych odcinkach polskich autostrad.

Pytania?

Jak otrzymać kartę Shell Card

 • Krok 1

  Wypełnij formularz po prawej stronie

 • Krok 2

  Przedstawiciel Shell skontaktuje się z Tobą, by lepiej poznać potrzeby Twojej firmy

 • Krok 3

  Otrzymasz dopasowaną i niezobowiązującą ofertę Shell Card skrojoną na miarę Twoich potrzeb