Środki smarne odgrywają istotną rolę w utrzymaniu świata w ruchu. Wraz ze wzrostem światowych potrzeb w zakresie mobilności, wzrasta również zapotrzebowanie na środki smarne1. Jednocześnie istnieje potrzeba zrównoważenia tego wzrostu popytu z wpływem środków smarnych na środowisko naturalne. Jako część Shell Lubricants, rozumiemy, że Klienci oczekują od marek zrównoważonych produktów i usług oraz ułatwiania im dokonywania wyborów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju2. Kierowcy i producenci pojazdów oczekują alternatywnych rozwiązań o niższej emisji dwutlenku węgla, które zaspokoją ich obecne i przyszłe potrzeby w zakresie mobilności.

Shell jest największym dostawcą środków smarnych na świecie3. Shell Lubricants koncentruje się na dostarczaniu produktów zaprojektowanych w taki sposób, aby zwiększyć wydajność każdej technologii wykorzystującej ruchome części metalowe, pomagając w oszczędzaniu paliwa w pojazdach osobowych i użytkowych.

Aby to osiągnąć, koncentrujemy się na dwóch strategicznych inicjatywach:

  • Ograniczenie intensywności emisji ekwialentu CO2* (CO2e) naszych produktów.
  • Pomaganie Klientom w realizowaniu ich potrzeb w zakresie zrównoważonego rozwoju.

*Emisje CO2, CH4, N2O są łącznie określane jako „ekwiwalent CO2” (CO2e).

Ograniczenie intensywności emisji CO₂e naszych produktów

Ciężarówka jadąca po drodze przez góry.

Unikanie

Unikamy emisji poprzez optymalizację naszego procesu produkcyjnego, zmniejszenie ilości materiałów opakowaniowych oraz oparcie naszej działalności na koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego. Poprzez projektowanie produktów o obniżonej emisji gazów cieplarnianych i mniejszej ilości opakowań (np. większe opakowania wielokrotnego użytku, zachęcanie klientów do zakupów hurtowych i transportowanie produktów ciężarówkami napędzanymi gazem LNG) staramy się, aby produkty i materiały były wykorzystywane dłużej.

Turbina wiatrowa, farma wiatrowa na łące z polną drogą.

Ograniczanie

Poprawiamy efektywność energetyczną naszych zakładów i zwiększamy wykorzystanie energii odnawialnej aby pomóc ograniczyć emisję ekwiwalentu CO2 w łańcuchu dostaw.

Samochód jadący autostrada wzdłuż jeziora.

Jak kompensujemy pozostałe emisje?

W dłuższej perspektywie najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu emisji są działania polegające na ich unikaniu i ograniczaniu . Jednak do czasu uruchomienia tych rozwiązań na masową skalę natychmiastowe rozwiązanie w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych stanowią programy kompensacji emisji.

Shell chce oferować na całym świecie gamę neutralnych emisyjnie środków smarnych4, przeznaczonych do szerokiego zakresu zastosowań, zarówno w samochodach osobowych jak i pojazdach użytkowych. Aby wzmocnić te starania, Shell Helix pracuje nad kompensacją emisji z każdego litra środków smarnych klasy premium, w tym oleju silnikowego klasy premium do samochodów osobowych.

Zróżnicowane w skali globalnej, poddawane zewnętrznej kontroli, wysokiej jakości i oparte na ochronie przyrody kredyty węglowe5, jakimi dysponuje Shell, będą kompensować emisje CO2e ze wszystkich etapów cyklu życia produktów: pozyskiwania surowców, pakowania, produkcji, dystrybucji, używania przez klienta oraz utylizacji produktu. Każdy kredyt węglowy odpowiada uniknięciu lub usunięciu jednej tony CO2e.

Pomagamy Klientom realizować ich potrzeby w zakresie zrównoważonego rozwoju

Pomagamy Klientom wyznaczać i osiągać cele w zakresie emisji CO2e poprzez dostarczanie najwyższej jakości produktów i najnowocześniejszych technologii, które pomagają zmaksymalizować wydajność i usprawnić działalność.

Neutralny emisyjnie olej silnikowy, który zapewnia maksymalną moc i wydajność oraz oszczędność paliwa i niższą emisję.*

*Na podstawie unikniętego ekwiwalentu CO2 na 1 l zaoszczędzonego paliwa, niespalonego w silniku. Większa oszczędność paliwa na podstawie wyników ACEA M111 dotyczących oszczędności paliwa w porównaniu z olejem referencyjnym/wzorcowym dla branży. Rzeczywista oszczędność zależy od takich parametrów, jak typ samochodu, jego wiek, styl jazdy, obciążenie samochodu, jazda po mieście lub po autostradzie, i będzie się różnić w indywidualnych przypadkach.

Więcej informacji i związana z nimi dokumentacja

Nasze obliczenia neutralności węglowej przeprowadzane są za pomocą wewnętrznego modelu śladu węglowego Shell. Model bazowy, który jest źródłem kluczowych parametrów i metodyki obliczania intensywności emisji dwutlenku węgla na poziomie produktu, został poddany niezależnej ocenie, a związane z nim procesy zostały niezależnie zweryfikowane przez zewnętrzną, akredytowaną jednostkę weryfikacyjną pod kątem zgodności z międzynarodową normą ISO 14040/44. Na potrzeby tego zadania utworzono panel przeglądowy, w skład którego weszli zewnętrzni, niezależni eksperci branżowi.

Pełna treść zastrzeżeń prawnych – zasady i warunki

Dowiedz się więcej o celu Shell dotyczącym śladu węglowego netto i o tym, jak zamierzamy go zrealizować.

Scenariusze Sky i zastrzeżenia dotyczące neutralności emisyjnej

Deklaracje wiarygodności

Powiązane procesy zostały niezależnie skontrolowane przez Lloyd's Register, zewnętrzną, akredytowaną jednostkę weryfikującą. Obejmuje to następujące działania:

  • Sposób obliczania intensywności emisji dwutlenku węgla w trakcie cyklu życia produktu (dokumentacja tutaj)
  • Procesy kontroli zarządzanych przez instytucje zewnętrzne rozwiązań opartych na ochronie przyrody (NBS), generujących kredyty węglowe (dokumentacja tutaj)
  • Procesy nabywania, uzgadniania i wycofywania kredytów węglowych (dokumentacja tutaj)

Ponadto, model bazowy, który jest źródłem kluczowych parametrów i metodyki obliczania intensywności emisji dwutlenku węgla na poziomie produktu, został poddany niezależnej ocenie, a związane z nim procesy zostały niezależnie zweryfikowane przez zewnętrzną, akredytowaną jednostkę weryfikacyjną pod kątem zgodności z międzynarodową normą ISO 14040/44. Na potrzeby tego zadania utworzono panel przeglądowy, w skład którego weszli zewnętrzni, niezależni eksperci branżowi.

Przypisy:

1 Środki smarne na świecie: Analiza rynku i raport oceniający 2019, Kline

2 Klienci w coraz większym stopniu oczekują od firm, że będą oferowały zrównoważone produkty i usługi jako nieodzowny element oferty, przy czym 74% spośród nich wskazuje, że przejmuje się środowiskiem naturalnym. Klienci oczekują od firm, że będą im ułatwiać dokonywanie zrównoważonych wyborów (43%), Project Maximus, Shell Insights + Kantar, listopad 2019

3 Kline & Co

4 W kontekście niniejszego dokumentu terminy „neutralne emisyjnie” i „neutralny węglowo” są używane zamiennie i odzwierciedlają sposób oznaczania środków smarnych Shell w różnych regionach. Nie ma różnicy w podejściu Shell do zapewnienia zerowego śladu węglowego netto tych produktów.

5 Rozwiązania oparte na ochronie przyrody obejmują wszystkie działania związane z ochroną lub ponowną rekonstrukcją naturalnych ekosystemów, takich jak lasy, tereny zielone czy mokradła, w celu obniżenia stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze.

6 Na podstawie Sequence VI fuel economy test using SAE 0W-20

Shell Helix Ultra 0W-30 jest teraz neutralny emisyjnie*

Przedstawiamy pierwszy w historii koncernu Shell neutralny emisyjnie olej silnikowy Shell Helix Ultra 0W-30, który zapewnia maksymalną moc i wydajność oraz oszczędność paliwa i niższą emisję dwutlenku węgla.

Oferta dla warsztatów

Współpraca z Shell Helix to nie tylko najlepszej jakości, nowoczesne oleje silnikowe do każdego samochodu.

Sprawdź, co jeszcze oferujemy niezależnym warsztatom samochodowym