Shell jest pionierem technologii od ponad wieku. Dziś jesteśmy jednym z największych inwestorów w prowadzeniu badań oraz rozwój (R & D) wśród międzynarodowych firm naftowych i gazowych. Co roku wydajemy ponad 1 mld USD na wdrożenie pomysłów w komercyjnie opłacalne technologie.

Naukowcy i specjaliści w naszych placówkach badawczo-rozwojowych na całym świecie, pracują w różnych strefach czasowych nad przełomowymi innowacjami. Ich zakres sięga od paliw i środków smarnych, dzięki którym klienci zużywają mniej energii, po Prelude FLNG, największy na świecie pływający zakład skraplania gazu ziemnego.

Współpracujemy z rządami państw, światowej klasy naukowcami i specjalistami z branży. Dzielimy się pomysłami, wiedzą i doświadczeniem z partnerami z sektora energetycznego i spoza niego, aby stymulować innowacje. Otwartość na innowacje może przyczynić się do przyspieszenia i wzrostu opłacalności nowych rozwiązań w takich dziedzinach jak gaz ziemny, biopaliwa, energia słoneczna, uzdatnianie wody, gospodarka CO2 i efektywność energetyczna.

Opracowujemy także nowatorskie sposoby, aby poprawić wydajność naszych działań i przyczynić się do racjonalizacji zużycia wody i emisji dwutlenku węgla (CO2)

Poznaj naszego Dyrektora ds. Technologii i naczelnych Badaczy.

Przeczytaj więcej o tym, jak wprowadzamy innowacje na całym świecie.

Ludzie oglądają model podpowierzchniowy

W poszukiwaniu energii

Epoka łatwych do znalezienia złóż ropy naftowej i gazu zbliża się ku końcowi. Tworzymy nowe technologie wykrywania złóż dotąd niewidocznych, na przykład na głębokości ponad 3000 metrów, lub ukrytych pod grubymi warstwami soli głęboko pod dnem morskim.

Przeczytaj więcej o tym, jak odkrywamy ukryte pod powierzchnią zasoby.

Uwalnianie większej ilości energii

Kiedy decydujemy się zainwestować w dane złoże ropy, naszym zadaniem jest wiercenie odwiertów i produkcja energii w możliwie jak najbardziej bezpieczny sposób, przy minimalnym oddziaływaniu na środowisko naturalne. Aby osiągać te cele, nieustannie tworzymy nowe technologie i doskonalimy nasze procedury bezpieczeństwa, stosując te same globalne standardy dla wszystkich naszych konstrukcji szybów i procedur operacyjnych.

Nasze innowacje obejmują technologię umożliwiającą uzyskanie większej ilości ropy i gazu z głębszych szybów oraz eksploatację teoretycznie nieopłacalnych zasobów; mniejsze i węższe statki wiertnicze, które wiercą szybciej i zużywają mniej paliwa niż porównywalne maszyny; inteligentne pola naftowe i gazowe wyposażone w czujniki do monitorowania produkcji w czasie rzeczywistym; wiertnice mobilne, które wiercą szybciej i bardziej wydajnie niż konwencjonalne wiertnice na lądzie.

Aby znaleźć te zasoby, zbieramy i przetwarzamy ogromne ilości danych z czujników, z których tworzymy dokładną mapę geologiczną badanego terenu. Następnie zmieniamy te dane w obrazy, które można szybko i sprawnie analizować i interpretować. Ta możliwość wizualizacji i interpretacji leży u podstaw naszych największych sukcesów w poszukiwania ropy i gazu.

Dowiedz się, jak uwalniamy nowe zasoby przy użyciu zaawansowanych technologii.

Optymalne wykorzystanie zasobów

Gdy rozpoczyna się wydobycie z pola naftowego, ciśnienie w jego wnętrzu wystarcza, aby naturalnie wypychać ropę w górę szybów. Z czasem jednak ciśnienie pola spada i przepływ oleju zwalnia. Opracowaliśmy techniki intensyfikacji wydobycia ropy naftowej (EOR), aby wyeksploatować dodatkowe 5-30% ropy ze złoża, co zwiększa ogólny wskaźnik wykorzystania zasobów do 50-70%, a nawet więcej.

Przeczytaj więcej na temat technik uzyskiwania większej ilości energii ze złoża.

Więcej w punkcie "Energia i innowacja"

Przyszłość energetyczna

Wykorzystujemy swe know-how, technologię i nowatorstwo, aby dostarczać więcej czystszej energii dla coraz liczniejszej ludności.

Wspólne innowacje

Czy masz ciekawy pomysł lub innowacyjną technologię? Poszukujemy partnerów wśród kreatywnych ludzi, firm i instytucji.