Diversity, Equity & Inclusion wyznacza wartości, którymi kierują się na co dzień wszyscy pracownicy i wszystkie pracowniczki, od stażysty/stażystki po najwyższą kadrę zarządzającą. Naszym celem jest, aby każdy pracownik i każda pracowniczka czuli się doceniani i szanowani oraz mieli silne poczucie bycia częścią społeczności Shell. Działamy na rzecz budowania w pełni inkluzywnej kultury w naszej firmie. Takiej, w której każda osoba może się rozwijać.

Nasza kultura organizacyjna jest wyjątkowa i stanowi powód do dumy osób zatrudnionych w Shell. Budowanie różnorodnych, wspierających się zespołów wpisało się w DNA firmy. To dzięki temu nasi pracownicy i pracowniczki są dumni z pracy w Shell, dobrze czując się w swoich zespołach, gdzie mogą swobodnie wyrażać swoje zdanie

Shell Polska jest jednym z pierwszych sygnatariuszy Karty Różnorodności, która jest międzynarodową inicjatywą objętą patronatem Komisji Europejskiej. Oznacza to, że firma znajduje się na liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzywnością w Polsce.

Różnorodność

Różnorodność w Shell:

  • w Shell zatrudnionych jest ponad 5000 osób,
  • 68% osób zatrudnionych to kobiety,
  • ponad 60% osób na stanowiskach menedżerskich w Shell to kobiety,
  • prawie 20% pracowników to obcokrajowcy (70 narodowości),
  • Shell jest otwarty na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, osób różnego pochodzenia etnicznego, LGBTQ+,
  • w 2021 roku o 25% zwiększyła się liczba zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami,

Różnorodność jest cechą charakterystyczną kultury organizacyjnej Shell, ale dobrą współpracę firma buduje w oparciu o cechy wspólne, a nie różnice.

Stwarzanie Równych Szans

Stwarzanie Równych Szans w Shell

W styczniu 2023 roku w Shell wprowadzono nowe rozwiązanie dotyczące urlopów rodzicielskich. Parental leave policy zakłada 9 tygodni pełnopłatnego urlopu rodzicielskiego uwzględniając ojców, partnerów tej samej płci, a także rodziców adopcyjnych.

W ten sposób firma chce wspierać szeroko pojęte rodzicielstwo bez względu na formę relacji i walczyć ze stereotypami na rynku pracy.

Wsparcie ojców

W Shell urlopy ojcowskie to ważny temat. Firma promując wygodne rozwiązania dla ojców na etacie, zwiększa ich pewność siebie i zmniejsza tym samym obawę przed urlopem rodzicielskim. Oprócz elastycznej polityki urlopowej firma oferuje inne rozwiązania wspierające ojców m.in. sesje edukacyjne. Warto podkreślić, że firma dba o edukację pracowników, nawet gdy są na urlopie rodzicielskim, oferując dostęp do nowoczesnych platform edukacyjnych.

Inkluzywność

Inkluzywność w Shell:

Od 2015 roku Shell Polska realizuje świadomą i systemową strategię na rzecz tworzenia kultury organizacyjnej opartej na szacunku, wrażliwości i usuwaniu barier (fizycznych i mentalnych) dla osób z niepełnosprawnością i wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie. Efektem tych starań jest długoterminowy plan, który już w ciągu ostatnich 8 lat zaowocował dynamicznym wzrostem zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami w Shell.

Plan działania obejmuje m.in. budowanie wiedzy i świadomości poprzez regularną komunikację wewnętrzną, organizację wydarzeń i personalizowanych sesji (np. warsztaty edukacyjne z języka niepełnosprawności, sesje z zasad Accessible Design dla pracowników), dostosowanie infrastruktury (platforma Workplace Accessibility, w ramach której pracownicy mogą skorzystać z bogatej oferty produktów usuwających bariery wynikających z niepełnosprawności, m.in. narzędzia IT, meble, akcesoria).

Od niedawna krakowskie biuro Shell jest również przystosowane do obecności psa przewodnika asystującego niewidomej pracowniczce.

Celebrowanie różnorodności

Różnorodność, stwarzanie równych szans i inkluzywność (DE&I) przynoszą korzyści firmie, pracownikom, pracowniczkom i społecznościom zgromadzonym wokół nich, a otwarte środowisko pracy wnosi do Shell wyjątkowe talenty.

Od 2009 roku Shell w swoim krakowskim biurze organizuje coroczne wydarzenie DE&I Festiwal oraz inne wydarzenia celebrujące różnorodność, w tym International Coming Out Day, International Women’s Day, Men’s Day, International Day for Persons with Disabilities, Mental Health Day, Cultural Day etc. W 2022 roku w wydarzeniach z zakresu DE&I wzięło udział ponad 3000 uczestników. W spotkaniach dot. Gender Balance wzięło udział prawie 1000 osób, a w temacie różnorodności kulturowej około 1350 pracowników. Shell konsekwentnie kontynuuje swoje działania budujące kulturę DE&I, wprowadzając je we wszystkie obszary działalności: komunikację, edukację, polityki personalne oraz pracę z klientami.

Shell Polska jest także nagradzany i wyróżniany za nieustanne rozwijanie kultury DE&I.

NASZE WYRÓŻNIENIA

Diversity In Check

W 2022 roku Shell Polska znalazł się na liście firm stosujących najbardziej zaawansowane praktyki włączające w Polsce.

Kraków Bez Barier

Podczas XV edycji konkursu “Kraków bez barier” zostaliśmy wyróżnieni za projekt „Shell Business Operations Kraków miejscem przyjaznym osobom niewidomym i przygotowanym na przyjęcie psa przewodnika”.

Sukces Pisany Szminką

Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku

W 2021 roku Shell został finalistą w konkursie "Bizneswoman Roku" w kategorii "Organizacja przyjazna rodzicom".

Shell od wielu lat rozwija wachlarz różnorodnych narzędzi i udogodnień, dzięki którym pracownicy mogą łączyć rodzicielstwo z obowiązkami zawodowymi. Pracownicy i pracowniczki Shell Polska mogą indywidualnie ustalić elastyczne godziny swojej pracy.

W ramach programu Parental leave policy wszyscy rodzice mają prawo 9 tygodni pełnopłatnego urlopu rodzicielskiego uwzględniając ojców, partnerów tej samej płci, a także rodziców adopcyjnych.

W ten sposób firma chce wspierać szeroko pojęte rodzicielstwo bez względu na formę relacji i walczyć ze stereotypami na rynku pracy.

Lodołamacze

W 2019 roku Shell Polska otrzymał wyróżnienie w Konkursie Lodołamacze w kategorii Otwarty Rynek. Celem inicjatywy konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie wszystkich pracodawców odpowiedzialnych społecznie.

Shell prowadzi otwartą rekrutację dla wszystkich osób. Kryterium branym pod uwagę przy wyborze kandydata są wyłącznie kompetencje osoby ubiegającej się o stanowisko. Oznacza to, że kandydaci mogą aplikować na dowolne stanowisko, na które w danym momencie prowadzona jest rekrutacja.