Jump menu

Main content |  back to top

Shell LubeCoach to kompleksowy program szkoleniowy opracowany, aby podnieść kwalifikacje twojego personelu i zapewnić korzyści, które zapewnia dobry plan smarowania. Kurs ma strukturę modułową, opartą na warsztatach i jest dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Program realizują wyspecjalizowani technicy z dużym zasobem wiedzy praktycznej, dzieląc się doświadczeniem i bogatą wiedzą posiadaną przez Shell.
Dzięki szkoleniom Shell LubeCoach twoi pracownicy zdobędą głęboką wiedzę na temat smarowania, którą będą mogli wykorzystać w codziennej działalności twojego przedsiębiorstwa. Dzięki niej będą mogli podejmować racjonalne decyzje, co przełoży się na przedłużenie żywotności środków smarnych i wyposażenia.
Zapytaj eksperta