Jump menu

Main content |  back to top

Oferujemy usługę Shell LubeAnalyst, która pozwala kontrolować stan środków smarnych i urządzeń. To usługa monitoringu smarowania umożliwia zapewnić płynność produkcji, pozwala na identyfikację potencjalnej usterki sprzętu w zakresie smarowania, zanim osiągnie ona poziom krytyczny.


System Shell LubeAnalyst jest prosty i szybki w obsłudze. Po rejestracji usługi przez Internet, pobierasz próbki oleju z urządzeń i przesyłasz do naszego specjalnego laboratorium. Wyniki badań i nasze zalecenia są przesyłane pocztą elektroniczną natychmiast po przetestowaniu i analizie próbek w laboratorium. Shell LubeAnalyst to system wczesnego ostrzegania, którego zadaniem jest zapewnienie utrzymania urządzeń i środków smarnych użytkownika z optymalnym stanie.
Zapytaj eksperta