Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Looking up at electricity pylon against clear blue sky

Przykłady te ilustrują, że zastosowanie innych środków smarnych może przynieść znaczne oszczędności poprzez podniesienie poziomu dostępności sprzętu, przedłużenie okresów pomiędzy wymianami i poprawę czystości silników.

Energetyka - zobacz opisy przypadków

Elotec TDZ GmbH & Co. KG, Niemcy (wersja angielska) - Otwiera się w nowym okienku

Dzięki zastosowaniu Shell Diala S3 ZX-I, firma Elotec specjalizująca się w transformatorach, zredukowała okres wysychania oleju i w rezultacie zamówiła większe ilości tego środka smarnego. Usprawnienia te przyniosły oszczędności roczne sięgające 11 382 USD.

Energia y Agua Pura de Cozumel, Meksyk (wersja angielska) - Otwiera się w nowym okienku

W elektrowni Energia y Agua Pura de Cozumel często występowały problemy na skutek niezadowalającej jakości oleju i zanieczyszczenie silników. Zastosowanie Shell Argina Oil XL 40 umożliwiło ograniczenie zanieczyszczenia silników i zapewniło roczne oszczędności sięgające 39 000 USD.

Jiangsu Shagang Group (Szagang), Chiny (wersja angielska) - Otwiera się w nowym okienku

W turbinach parowych firmy Shagang dochodziło do nadmiernego osadzania się szlamu. Użycie Shell Turbo T 46 umożliwiło ograniczenie awarii łożysk, przedłużenie okresu eksploatacji oleju i optymalizację dostępności turbin, co przełożyło się na oszczędności sięgające 57 088 USD rocznie.