Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Plastic bottle on production line

Zapoznaj się z przykładami ilustrującymi , w jaki sposób umożliwiliśmy firmom z sektora wytwórczego osiągnąć znaczne oszczędności, dzięki zastosowaniu olejów i smarów Shell.

Produkcja - zobacz opisy przypadków

Shell Gadus - Otwiera się w nowym okienku

W zakładach Dongying Artificial Board Factory przez długi czas zastanawiano się, jak ograniczyć koszty operacyjne i eksploatacyjne linii produkcyjnej. Dzięki zastosowaniu do smarowania łożysk oleju Shell Gadus S2 V220 2 firma zaoszczędziła 9 848 USD w skali roku.

Shell Tellus - Otwiera się w nowym okienku

Dzięki przejściu na Shell Tellus S2 M 46 firma Omni Plastics dwukrotnie wydłużyła okres pomiędzy wymianami oleju w układach hydraulicznych. Dzięki temu rozwiązali oni problemy z zablokowanymi filtrami i uszkodzonymi pompami łopatkowymi, co przyniosło roczne oszczędności na sumę 60 000 USD.

Shell Corena - Otwiera się w nowym okienku

Zastosowanie Shell Corena S4 R 68 pozwoliło obniżyć koszty operacyjne firmy Pilsa Plastic Products Inco o 50% i wydłużyło okres pomiędzy wymianami oleju z 5 000 do 10 000 godzin. Przyniosło to roczne oszczędności w wysokości 12 185 USD.