Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Construction site against clear blue sky

Dowiedz się, jak pomagamy klientom z sektora budowlanego zwiększać wartość dodaną prowadzonej działalności poprzez zapobieganie awariom, obniżanie kosztów operacyjnych, zwiększanie dostępności sprzętu i redukcję przestojów.

Zobacz opisy przypadków z sektora budownictwa

IPM Construction, Filipiny (wersja angielska) - Otwiera się w nowym okienku

Zastosowanie w łożyskach kół oleju Shell Gadus S3 V220C 3 przyniosło IPM Construction roczne oszczędności rzędu 63 150 USD dzięki ograniczeniu awarii oraz przestojów i wydłużeniu okresów pomiędzy wymianami smaru.

Etermar, Portugalia (wersja angielska) - Otwiera się w nowym okienku

Z uwagi na nadmierne zużycie głównych przekładni dźwigów wysięgnikowych firma Etemer postanowiła przejść na olej Shell Omala S4 WE. Przyniosło to podniesienie niezawodności operacyjnej i oszczędności w ciągu roku w wysokości 289 400 USD.

Dragasur C.A., Wenezuela (wersja angielska) - Otwiera się w nowym okienku

Dzięki zastosowaniu oleju Shell Rimula R6 M, firma Dragasur potwierdziła wydłużenie okresów pomiędzy wymianami oleju w pojazdach intensywnie eksploatowanych. Wynik: zmniejszenie zużycia środków smarnych i kosztów eksploatacji, co przełożyło się na oszczędności sięgające w ciągu roku 1 247 758 USD.