Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Car production line robotic arm

Niniejsze przykłady ilustrują, jak pomagamy przedsiębiorstwom z produkcji sektora podzespołów motoryzacyjnych ograniczać koszty przez zapobieganie awariom sprzętu, wydłużenie okresów pomiędzy wymianami oleju i redukcję przestojów.

Podzespoły motoryzacyjne - zobacz opisy przypadków

Firma motoryzacyjna, Tajlandia (wersja angielska) - Otwiera się w nowym okienku

Przejście na Shell Gadus S2 V220 umożliwiło tajlandzkiej firmie motoryzacyjnej uniknięcie wymiany zabudowanych przekładni w 18 robotach. Łącznie przyniosło to oszczędności wynoszące 154 286 USD.

CNHTC, China (wersja angielska) - Otwiera się w nowym okienku

Dzięki zastosowaniu w pompach hydraulicznych oleju Shell Tellus S2 M 46, CNHTC uzyskało dwukrotne wydłużenie czasu pomiędzy wymianami oleju. Przyniosło to zmniejszenie zużycia oleju i kosztów eksploatacji, zapewniając roczne oszczędności w wysokości 15 644 USD.

Producent podzespołów motoryzacyjnych, Tajlandia (wersja angielska) - Otwiera się w nowym okienku

Od momentu zastosowania oleju hydraulicznego Shell Tellus S2 M, maszyna do gięcia rur firmy Yarnapund nie wymagała jakichkolwiek nieprzewidzianych harmonogramem czynności serwisowych, co przyniosło oszczędności rządu 71 300 USD rocznie.