Jump menu

Main content |  back to top

Lady helpdesk employee wearing headset

Skontaktuj się z Shell w celu znalezienia najbliższego dystrybutora lub dowiedzieć się więcej o naszych produktach.

A busy control centre with staff manning phones and computers

Informacje o produkcie

Aby zapoznać się z Kartami danych technicznych (TDS) i Kartami Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (MSDS) dla środków smarnych Shell w twoim kraju, odwiedź Elektroniczny Katalog Produktów (EPC) i wybierz Kraj/Branża po lewej stronie ekranu.   Jeśli twój kraj nie zostaje wyświetlony na rozwijanej liście, prosimy skorzystać z formularza na stronie Zapytaj eksperta, aby zamówić potrzebne karty TDS lub MSDS.

DZIAŁ OLEJÓW I SMARÓW

Adres korespondencyjny:

Shell Polska Sp. z o.o.

Ul. Krakowska 280

32-080 Zabierzów

Tel: 800 080 012 (z Polski)

+ 48 12 379 75 41 (z zagranicy)

Infolinia czynna

od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00

Fax: +48 22 307 01 72

zapytaniaolejesmary-pl@shell.com