Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Najnowsze informacje prasowe

Toll Collect - nowe taryfy od 1 stycznia 2015

Od 1 stycznia 2015 zmieniają się taryfy opłat drogowych na terenie Niemiec dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 12 t.

Dokładny wykaz cen znajduje się na stronie operatora tutaj.

Od niedawna dla naszych klientów możliwe jest już generowanie raportów transakcji za Toll Collect.

Raporty mogą być wysyłane w trybie dziennym, dwutygodniowym (dane za okres od 1-15 wysyłane 17 dnia miesiąca) lub miesięcznym (dane za okres 1-31 wysyłane 5 dnia kolejnego miesiąca) automatycznie i bezpośrednio na adres e-mail klienta. 

Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować na adres: uslugieuroshellcard@shell.com