Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Najnowsze informacje prasowe

Słowacja – nowe przepisy dotyczące opłat drogowych.

Z dniem 1 stycznia 2014 na Słowacji obowiązują nowe przepisy dotyczące opłat drogowych. Najważniejsze zmiany obejmują:
  • nową definicję klasy emisji spalin
  • nowe odcinki płatnych dróg (w sumie 234 km) w tym główne drogi w okolicy Bratysławy
  • nowe stawki opłat drogowych
  • wprowadzenie rabatów w oparciu o ilość pokonanych kilometrów

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie słowackiego operatora:

https://www.emyto.sk/web/guest/zmeny-v-myte