Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Najnowsze informacje prasowe

Informacje dotyczące zmian w sposobie zamawiania urządzeń InterRoute/InterRoutePlus

W związku z wycofaniem się Rządu francuskiego z podatku EcoTax, przedstawiamy aktualne informacje na temat oferty urządzeń drogowych na Francję, Hiszpanię, Portugalię oraz tunel Liefkenshoek w Belgii.

Istotną zmianą jest udogodnienie procesu zamawiania urządzeń. Obecnie nie jest już wymagane papierowe upoważnienie, tzw. „Mandat”. W związku z tym nie ma konieczności przesyłania jakichkolwiek dokumentów dotyczących ww. urządzeń (w tym formularzy) tradycyjną pocztą.

W celu zamówienia kolejnych urządzeń prosimy dostarczyć e-mailem na adres  UslugiEuroShellCard@shell.com  poniższe dokumenty:

 • "Formularz rejestracyjny (cz.1)" - prosimy o wypełnienie wszystkich pól, wydrukowanie, podpisanie i podstemplowanie w wymaganych polach, i przesłanie w formie skanu,
 • plik excel "Formularz rejestracyjny (cz.2)" - prosimy o wypełnienie wszystkich kolumn,

  skany dowodów rejestracyjnych pojazdów, dla których mają zostać zamówione urządzenia (OBU),

 • skany certyfikatów potwierdzających normę czystości spalin EURO (ważne jest, aby na każdej umowie znajdował się numer VIN lub numer rejestracyjny pojazdu, w razie braku prosimy o odręczne dopisanie),
 • skany kopii umów leasingowych (lub wyciągów z umów) w przypadku pojazdów leasingowanych.

Czas realizacji:

Zamówione urządzenia zostaną dostarczone do Państwa firmy przez firmę kurierską UPS w ciągu 2-3 tygodni od przesłania kompletnego zamówienia na skrzynkę UslugiEuroShellCard@shell.com

W nowym formularzu istnieje możliwość wyboru spośród czterech typów urządzeń:

InterRoutePlus + GPS

 • urządzenie umożliwia śledzenie pojazdu systemem GPS w dedykowanej aplikacji on-line „Viaxxes SAT Manager”
 • ma możliwość zdalnej modyfikacji jego parametrów, np. zmiany numeru rejestracyjnego, emisji EURO, itp. w ciągu 24-48h (nie ma konieczności wymiany urządzenia);
 • przeznaczone dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
 • zasięg: Francja, Hiszpania, Portugalia oraz tunel Liefkenshoek w Belgii;
 • opłata miesięczna: dopłata 3,50 EUR/szt. w stosunku do urządzeń InterRoutePlus (bez GPS);

InterRoutePlus

 • ma nieaktywną funkcję lokalizacji GPS;
 • urządzenie ma możliwość zdalnej modyfikacji jego parametrów, np. zmiany numeru rejestracyjnego, emisji EURO, itp. w ciągu 24-48h (nie ma konieczności wymiany urządzenia);
 • przeznaczone dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
 • zasięg: Francja, Hiszpania, Portugalia oraz tunel Liefkenshoek w Belgii;
 • opłata miesięczna: standardowa stawka zgodna z Państwa ofertą;

InterRoute

 • urządzenie nie ma możliwości zmiany parametrów, wszelkie zmiany wymagają jego wymiany (czas realizacji zamówienia to 2-3 tygodnie);
 • przeznaczone dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
 • zasięg: Francja, Hiszpania, Portugalia oraz tunel Liefkenshoek w Belgii;
 • opłata miesięczna: niższa o 0,50 EUR/szt. w stosunku do urządzeń InterRoutePlus (bez GPS);

TIS VL

 • urządzenie nie ma możliwości zmiany parametrów, wszelkie zmiany wymagają jego wymiany (czas realizacji zamówienia to 2-3 tygodnie);
 • przeznaczone dla pojazdów o masie całkowitej poniżej 3,5 tony;
 • zasięg: tylko Francja;
 • opłata miesięczna: niższa o 0,50 EUR/szt. w stosunku do urządzeń InterRoutePlus (bez GPS);

Często zadawane pytania

Zablokowałem kartę euroShell przypisaną do danego pojazdu. Czy ma to wpływ na funkcjonowanie urządzenia InterRoutePlus?

Jeżeli została zablokowana tylko karta służąca do tankowań, nie ma to wpływu na działanie InterRoutePlus, ponieważ urządzenia te są przypisane zawsze do karty wirtualnej (początek numeru karty 7077373***). Jeśli jednak zablokowana została również karta wirtualna, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu na adres uslugieuroshellcard@shell.com – zmiana przypisanej karty wirtualnej zajmuje ok. 48h (wyłączając weekendy).

Czy można zmienić numer rejestracyjny na posiadanym urządzeniu InterRoutePlus i przenieść do innego pojazdu?

Tak, w tym celu prosimy o przesłanie na adres uslugieuroshellcard@shell.com poniższe dane:

 • numer urządzenia (jest zapisany na odwrocie urządzenia w formacie 31***),
 • dotychczasowy numer rejestracyjny,
 • nowy numer rejestracyjny.
 • czytelny skan dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • czytelny skan certyfikatu potwierdzającego normę emisji spalin,
 • czytelny skan umowy leasingowej – jeśli dotyczy. Ważne jest, aby na każdej umowie znajdował się numer VIN lub numer rejestracyjny pojazdu, w razie braku prosimy o odręczne dopisanie.
 • WAŻNE: w przypadku urządzeń InterRoute oraz TIS VL nie ma możliwości modyfikacji numeru rejestracyjnego ani żadnych innych parametrów. Wymagane jest wtedy zamówienie nowego urządzenia.

Konto euroShell zostało zablokowane ze względu na zaległości w płatnościach. Jaki ma to wpływ na urządzenia?

Jeżeli z powodu opóźnienia w płatnościach, Państwa konto euroShell zostanie czasowo zablokowane, automatycznie blokują się również urządzenia drogowe. Urządzenia InterRoutePlus, InterRoute, TIS VL odblokują się automatycznie po 72h od momentu odblokowania Państwa konta euroShell i żadna akcja z Państwa strony nie jest wymagana. Procesu odblokowania urządzeń nie można przyspieszyć.

Dlaczego naliczyła się opłata miesięczna za zwrócone już do Operatora urządzenie?

Jeżeli odesłane przez Klienta urządzenie InterRoutePlus zostanie odebrane przez Operatora po 5. dniu danego miesiąca, Axxes nalicza opłatę za ten miesiąc i opłata ta jest fakturowana w miesiącu kolejnym. Przykładowo: w przypadku urządzenia nadanego pod koniec września i odebranego przez Axxes 6-go października, Operator naliczy opłatę za październik i zostanie ona zafakturowana w listopadzie.