Jump menu

Main content |  back to top

Nasze inwestycje w paliwa przyszłości

Nasze inwestycje w paliwa przyszłości

Pasja dostarczania „inteligentnych rozwiązań” jest tym,  co  napędza nas w nieustannym  wprowadzaniu innowacji w naszych produktach, aby zapewnić realizacje potrzeb paliwowych jutra. Firma Shell od ponad 30 lat zaangażowana jest w pracę nad rozwojem biopaliw, a nasze  inwestycje i doświadczenia  pomogły w rozwoju tego segmentu paliw.

rafineria-paliwa przyszłości

Biopaliwa

Biopaliwa produkowane są z biomasy. Ich zasadniczym pozytywnym wpływem na środowisko jest fakt, iż generują mniej CO2 w porównaniu do tradycyjnej benzyny/oleju napędowego. 

Mogą posiadać jednak wiele ograniczeń, włącznie z niższą gęstością energetyczną, są z reguły droższe od tradycyjnych paliw, a biopaliwa pierwszej generacji są często kojarzone z kwestiami środowiskowymi i społecznymi takimi jak zakłócanie łańcucha pokarmowego lub wycinanie lasów deszczowych w krajach rozwijających się.

Jako jeden z najwiekszych dostawców biopaliw Shell prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju w zakresie pozyskiwania surowców do ich produkcji  i opracowuje nowe rozwiązania łańcucha dostaw.

Paliwa GTL

Paliwa GTL (gaz przekształcony w paliwo ciekłe - ang. 'Gas-To-Liquid')

Jest to bezbarwne, bezwonne i całkowicie pozbawione siarki paliwo. Jego stosowanie przyczynia się do poprawy jakości powietrza, jak również pomaga zmniejszyć zależność od ropy naftowej.

Paliwo Shell z dodatkiem GTL jest w stanie dostarczyć opłacalnych i bardziej czystych rozwiązań w dziedzinie transportu na obszarach zurbanizowanych. Wiele rządów wykazuje zainteresowanie paliwem GTL, traktując je jako realną alternatywę dla paliw tradycyjnych.

Paliwa przyszłości w Shell