Jump menu

Main content |  back to top

Wymagania jakościowe dla olejów napędowych

 

Jakość oleju napędowego określona jest przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 lutego 2012 r. oraz przez normę PN-EN 590. Zgodnie z ich postanowieniami, jakość zimowa oleju napędowego (dla okresu od 16 listopada do końca lutego) determinowana jest parametrem –Temperatura Blokady Zimnego Filtra, którego wartość musi wynosić co najmniej - 20°C.

 

Firma Shell w celu zapewnienia naszym Klientom najwyższej jakości paliw, uwzględnia nieprzewidywalność temperatur w Polsce w okresie zimowym i zaopatruje swoje stacje benzynowe w olej napędowy, którego wartość Temperatury Blokady Zimnego Filtra przewyższa wymagania prawne z zapasem.

 

Skąd biorą się w zimę problemy z rozruchem aut napędzanych olejem napędowym?

 

Oleje napędowe zawierają dużą ilość węglowodorów parafinowych. Gdy temperatura obniża się, węglowodory te przechodzą ze stanu ciekłego w stan stały – wydzielają się kryształy węglowodorów parafinowych i jest to normalny proces, wynikający ze składu paliwa.

 

Parametr opisujący temperaturę, w której z oleju napędowego wydzielają się pierwsze kryształy parafin nazywany jest Temperaturą Mętnienia (z j. ang. Cloud Point - CP). Parametr ten nie jest normowany, a problemy z rozruchem samochodu nie występują zaraz po jego przekroczeniu.

 

Przy dalszym obniżaniu temperatury otoczenia (poniżej CP) kryształy stają się coraz większe i osadzają się na ściankach zbiornika z paliwem, przewodach układu paliwowego, oraz na filtrze paliwa. Temperatura Blokady Zimnego Filtra (z j. ang. Cold Filter Plugging Point - CFPP) jest to temperatura, przy której następuje wydzielenie się na tyle dużej ilości kryształów parafin, że powodują one blokowanie się filtra paliwowego, w wyniku czego paliwo nie jest pompowane do silnika.

 

Wartość CP jest znacząco mniejsza niż CFPP. Np. dla CFPP równego -30°C, wartość CP może wynosić -8°C. W praktyce może skutkować to sytuacją, kiedy już przy wartości CFPP wyższej niż -30°C (np. -20°C) może nastąpić zablokowanie filtra paliwowego i unieruchomienie auta.

Z jakiego powodu tak się dzieje? Do zbiornika paliwowego dostaje się woda w postaci pary wodnej, która w ujemnych temperaturach zamienia się w kryształy lodu. Obecność kryształów lodu, jak również zanieczyszczeń, które zbierają się na filtrze paliwowym, powoduje przyspieszenie procesu tworzenia się kryształów parafin, które szybko nabudowują się na zanieczyszczeniach oraz kryształach lodu.

 

 

Jak zmniejszyć wpływ niskich temperatur w okresie zimowym, na działanie samochodu napędzanego olejem napędowym?

 

W okresie występowania niskich temperatur warto:

 

  1. Dokonać sprawdzenia czystości filtra paliwa i wymienić go jeśli to konieczne. Nie wolno dopuścić do jego zanieczyszczenia, bo osądzające sie na brudnym filtrze kryształy parafin zablokują układ paliwowy wcześniej aniżeli wynika to z wartości CFPP oleju napędowego.
  2. Tankować do pełna i jeździć na stosunkowo pełnym baku (częste tankowanie). W powietrzu znajdującym sie nad paliwem występuje para wodna, która skrapla się na ściankach baku i zamarza. Na kryształach zamarzniętej wody nabudowują sie kryształy parafin i przyspieszają proces blokowania się filtra paliwowego.
  3. Jeśli to możliwe parkować auto w garażu lub blisko budynków, aby paliwo w baku miało wyższą temperaturę.