Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

1 kwietnia 2016 roku w Belgii zostanie wprowadzony nowy podatek drogowy dla pojazdów ciężarowych - Viapass.

Co to jest Viapass?

Trzy regiony Belgii podjęły decyzję o zreformowaniu podatków drogowych, wprowadzając nowy system oparty na ilości przebytych kilometrów, dla pojazdów powyżej 3,5 t. Nowy podatek zastąpi obecnie obowiązujący system eurowiniet.

Dlaczego?

Głównym celem wdrożenia nowego systemu jest optymalizacja wykorzystania sieci dróg przez pojazdy ciężarowe przy jednoczesnym generowaniu przychodów, koniecznych do poprawy infrastruktury drogowej.

Kiedy?

Wprowadzenie podatku Viapass i uruchomienie nowego systemu pobierania opłat nastąpi 1 kwietnia 2016 roku.

Ile wyniosą opłaty?

Aktualna tabela opłat: www.viapass.be/en/downloads/

W jaki sposób będzie pobierana opłata?

Opłata pobierana będzie na autostradach belgijskich oraz wybranych drogach lokalnych. Kierowca zobowiązany będzie do posiadania w pojeździe uruchomionego urządzenia pokładowego podczas każdorazowego poruszania się po drogach objętych opłatą. Wysokości taryf kalkulowane będą na podstawie przebytej odległości, wagi pojazdu, klasy emisji spalin (Euro), typu drogi i regionu, w którym pojazd się porusza. Obliczona w ten sposób kwota mnożona jest przez ilość przejechanych kilometrów, na podstawie danych pozyskanych przez system GPS. Kierowcy, którzy nie zastosują się do przepisów mogą zostać zatrzymani oraz ukarani grzywną.

Viapass, reprezentujący trzy regiony Belgii, udzielił pełnomocnictwa firmie Satellic w zakresie poboru opłat. Jednocześnie jednak Viapass umożliwił dostęp do poboru opłat podmiotom trzecim, które dysponują certyfikowanymi urządzeniami pokładowymi z modułem GNSS/GPS.

Jakie taryfy są dostępne i jak kształtują się koszty obsługi?

Shell oferuje dwie opcje płatności za belgijskie myto, w obu przypadkach istnieje możliwość rozliczeń poprzez konto euroShell:

OPCJA 1

Urządzenie pokładowe Satellic, które można zamawiać przez portal https://rup.satellic.be lub w Punktach Serwisowych. Urządzenia te działać będą wyłącznie w Belgii.

Urządzenie Satellic będzie wydawane po wpłaceniu kaucji w wysokości 135 euro/szt. i będzie musiało być zamontowane w każdym pojeździe, którego dotyczy podatek.

OPCJA 2

Axxes, dostawca urządzeń InterRoutePlus, uzyskał certyfikację ViaPass dla swoich urządzeń. Za pomocą InterRoutePlus można opłacić drogi we Francji, Hiszpanii, Portugalii oraz w belgijskim tunelu Liefkenshoek, a od kwietnia również w całej Belgii.

W przypadku rozwiązania Axxes, wpłata kaucji w wysokości 135 euro nie jest wymagana. Naliczana jest jedynie opłata za wydanie w wysokości 10 euro, niska miesięczna opłata abonamentowa oraz stosowna prowizja.

To wygodne rozwiązanie także ze względu na:

  • oszczędność czasu – proces zamówienia realizuje w Państwa imieniu Shell, 
  • bezpieczeństwo - możliwość przypisania urządzenia do wirtualnej karty.  

Ważne! Klienci, którzy posiadają już urządzenie InterRoutePlus, mogą skorzystać ze skróconego procesu rejestracji w systemie ViaPass, a funkcję poboru opłat w Belgii będą mieli aktywowaną z chwilą potwierdzenia zakończenia rejestracji przez władze belgijskie.

Aby uzyskać szczegóły dotyczące rejestracji, wystarczy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta telefonicznie pod numerem 800 080 015 lub e-mailowo na adres: uslugieuroshellcard@shell.com