Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

""

Zwrot podatku VAT w trybie fakturowania netto oraz zwrot miesięczny i standardowy

Kraj Fakturowanie netto i miesięczny zwrot podatku VAT
Standardowy zwrot podatku VAT
Zwrot akcyzy
Austria X X  
Belgia X X X
Bulgaria X
X  
Czechy
X X  
Dania X X  
Estonia
                    
                     X
 
Finlandia X X  
Francja X X X
Niemcy X X  
Wielka Brytania X X  
Grecja   X  
Węgry X
X X
Irlandia X X  
Włochy X X X
Łotwa                        X  
Litwa                        X  
Luksemburg X X  
Holandia X X  
Norwegia X X  
Polska X X  
Portugalia   X  
Rumunia   X  
Słowacja X X  
Słowenia X X X
Hiszpania X X X
Szwecja X X  
Szwajcaria   X